Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-25

Sliperiet vid Umeå universitet startar projekt för 3D-utskrifter av hus

NYHET I ett samarbetsprojekt värt 35 miljoner kronor ska forskare tillsammans med externa samarbetspartners utveckla teknik för att göra storskaliga 3D-utskrifter av cellulosabaserade material. Det handlar inte om några små utskrifter. Målet är att göra utskrifter av hus.

Digitaliseringens påverkan på tillverknings- och byggindustrin är ännu i sin linda. Nu tas ett steg för att regionen ska ligga i framkant inom området genom ett stort innovationsprojekt med bas på Sliperiet vid Konstnärligt campus vid Umeå universitet.

– Tanken med projektet är att vi ska utveckla teknik som kan användas till att förstärka tillverkningsindustrin i regionen. För Sliperiet är projektet, som kallas +Project, en del i strategin att bygga samverkan i en öppen och tvärvetenskaplig innovationsmiljö. Här skapar vi möten och samarbeten mellan olika vetenskapliga områden och med regionens företag, säger Marlene Johansson, föreståndare för Sliperiet.

Ett av delmålen i projektet är att ta fram cellulosabaserade material för 3D-utskrifter i stor skala, vilket kan handla om allt från att skriva ut fönsterlister och dörrar, till väggar och slutligen hela hus.

Sliperiet har tillsammans med olika samarbetspartners fått 17,6 miljoner i EU-stöd från strukturfondspartnerskapet i ett tvärvetenskapligt utvecklingsprojekt som ska bygga ett starkt innovationsområde och regionalt kluster inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik. Totalt uppgår samverkansprojektet till 35,3 miljoner kronor.

Målgrupp för projektet +Project är små och medelstora företag inom byggrelaterade näringar, träföretag och s.k. kreativa näringar såsom arkitektur, design och IT. Företagare, kreatörer och företag ska tillsammans med universitet och forskningsinstitut utveckla prototyper på produkter och tjänster som bygger på regionens infrastruktur och råvara – prototyper som kan kommersialiseras av regionens företag och entreprenörer. Man ska också utforska nya, cirkulära affärs- och produktionsmodeller och skapa ett kompetenscentrum för hållbart byggande och förvaltande. Vid projektets avslut 2018 ska en världsexpo byggas som positionerar regionen som världsledande inom digital tillverkning och hållbart byggande.

Vid Umeå universitet är Arkitekthögskolan, Handelshögskolan, Informatik, Tillämpad fysik och elektronik (TFE) samarbetspartners. Projektet byggs också med forskningsinstituten Interactive Institute (Swedish ICT) och SP Processum, samt företag som Revenues, White Arkitektbyrå, och Nätverket för hållbart byggande i kallt klimat. Umeå kommun och Region Västerbotten stödjer projektet genom medfinansiering.

– Utvecklingen inom digital tillverkning går snabbt framåt, och inom byggindustrin ser vi bland annat att man börjat 3D printa hela hus i betong. Nu tas ett steg för att regionen ska ligga i framkant inom det här innovationsområdet. Digital tillverkning och därigenom så kallad mass-customization, innebär en otroligt spännande framtidsmöjlighet för den regionala skogs- och byggindustrin och kan öppna för nya affärsmöjligheter som bygger på regionens råvaror, säger Linnéa Therese Dimitriou, konstnärlig ledare vid Sliperiet.

Read this article in English

Lär mer (på engelska)

Bakgrunden till projektet

Om projektet

Bilden ovan är tagen inifrån en modell av ett 3D-utskrivet hus.
Foto: Johan Gunséus.

För mer information kontakta gärna:

Marlene JohanssonTelefon: 090-786 99 48
E-post: marlene.johansson@umu.se

Linnea Therese DimitriouTelefon: 070-653 08 71
E-post: linnea.dimitriou@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz