"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-03

Små företag som vill fortsätta växa måste ompröva modeller

NYHET I dagens globala ekonomi med snabba förändringar och teknisk utveckling är det möjligt för nystartade företag att snabbt nå en internationell marknad. Men för att sedan fortsätta växa måste gamla idéer och modeller ständigt omprövas, visar Jan Abrahamsson i en avhandling vid Umeå universitet.

Aldrig tidigare har det varit så lätt för mindre företag att snabbt nå ut på en internationell marknad, inte minst tack vare att hela världen är uppkopplad mot internet. Det gör det enklare än någonsin att nå kunder och möjligt att spara in dyra mellanled. Samtidigt stöps hela branscher om när nya kombinationer och tillämpningar uppstår.

Mindre och nystartade företag utvecklar ofta affärsmodeller som tar vara på detta och som leder till att de kan nå en internationell marknad redan i sin uppstartsfas. Men den affärsmodellen kan också vara hämmande i senare utvecklingsfaser.

– Den affärsmodell som ledde till ett inträde på en internationell marknad kan till exempel sakna möjlighet till tillräcklig värdefångst och möjlighet att kunna skala upp i storlek utan ökande marginalkostnader för att ge den tillväxt företagen eftersträvar i senare skeden, säger Jan Abrahamsson.

Förändra position

För att komma till rätta med det, krävs fortlöpande affärsmodellsinnovation. Exempel kan vara att företagen förändrar sin position i värdekedjan, skapar ”eko-system” av företag runt sig och själva blir en mer central aktör i det systemet, att de fokuserar mer på digital värdeleverans samt arbetar med en portfölj av olika affärsmodeller, snarare än en enda.

Jan Abrahamssons forskning visar att den här typen av snabbt internationaliserade företag också jobbar proaktivt med detta i större utsträckning än andra svenska företag.

– De här företagen arbetar mer med att utveckla sina externa relationer med kunder, konkurrenter och leverantörer och med att hitta nya försäljningskanaler och logistiklösningar, vilket ju är en del av affärsmodellsinnovationen. De samarbetar även mer med internationella partners.

Göra sig oumbärlig

Sammanfattningsvis rekommenderar Jan Abrahamsson snabbt internationaliserade mindre företag att arbeta med att ta sig ur sin komfortzon och se möjligheter kring hur man kan sätta sitt eget företag i centrum av en bransch eller ett ekosystem.

– För en mindre aktör som vill uppnå långsiktigt hållbara intäktsströmmar och tillväxt, bör man göra sig oumbärlig för de större aktörerna. Det var ju till exempel så Microsoft växte i pc-världen med sin programvara under 80- och 90-talet.

För mer information, kontakta gärna:

Jan AbrahamssonTelefon: 090-786 95 53, 070-854 83 13
E-post: jan.abrahamsson@umu.se

Om disputationen

Fredag 7 oktober försvarar Jan Abrahamsson vid Umeå universitet, Företagsekonomi, Handelshögskolan, sin avhandling med den svenska titeln: Bortom den tidiga internationaliseringen - Studier av affärsutveckling i snabbt internationaliserande entreprenöriella företag. Engelsk titel: Beyond Going global - Essays on business development of International New Ventures past early internationalization.

Fakultetsopponent: Professor Svante Andersson, Högskolan i Halmstad
Disputationen sker i Samhällsvetarhuset, sal S205H, Umeå universitet, kl. 13-15. Disputationen hålls på engelska.

Jan Abrahamsson är född och uppvuxen i Luleå och har kandidatexamen i företagsekonomi från Luleå Tekniska Universitet samt ekonomie masterexamen från Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Han är doktorand vid sektionen för entreprenörskap, Företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet.

Till avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov