"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-29

Små kirurgstygn kan spara miljoner

NYHET Att sy ihop bukväggen med små stygn kan spara minst 20 miljoner kronor per år genom att väsentligt minska risken för både infektioner och ärrbråck, visar kirurgen Daniel Millbourn i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 5 juni.

Det handlar om s.k. medellinjesnitt, ett vanligt sätt att gå in i bukhålan vid operation. Ca 15 000 sådana ingrepp görs årligen i Sverige. Upp till 15 % av de opererade får en sårinfektion som fördröjer läkningen och ökar risken för ärrbråck, en utbuktning i ärret som drabbar upp till 20 % av patienterna. Ärrbråck kan ge lindriga besvär, men kräver ofta en operation för att repareras. Om tarmen fastnar i bråcket uppstår en farlig situation som kan kräva ett akut ingrepp. Ärrbråck bildas om den bindvävsplatta som ger bukväggen styrka inte har hållits väl ihop av den sutur (tråd) som man har sytt med.

Medellinjesnitt bör förslutas med en löpande sutur. Sedan tidigare vet man att färre ärrbråck uppstår om man använt mer än fyra gånger så mycket sutur som såret är långt. Kvoten mellan suturlängd och sårlängd måste således vara över 4. En sådan kvot kan åstadkommas med få stora stygn eller många små stygn. Tidigare har man allmänt rekommenderat stora stygn, men senare experimentella studier har pekat på att det vore bättre att använda små.

Utifrån en klinisk studie på 750 patienter visar avhandlingen att med små stygn (satta 5-8 mm från sårkanten) istället för stora (minst 10 mm från kanten) halveras risken för sårinfektion – från 10 % till 5 – och minskar risken för ärrbråck till en tredjedel – från 18 % till 6. Med små stygn tog det fem minuter längre tid att sy ihop såret, men det minskade behovet av ärrbråcksoperationer innebar ändå, enligt beräkningarna i avhandlingen, en nettobesparing på 1 339 kronor för varje snitt som förslöts med små stygn. Med ca 15 000 operationer via medellinjesnitt i Sverige per år ligger den möjliga besparingen på minst 20 miljoner kronor per år.

Den nya tekniken att sy med små stygn används redan i utbildningen av alla blivande kirurger i Sverige.

Modellen visar tekniken att sy ihop bukväggen med löpande tråd och många små stygn.

Daniel Millbourn är specialistläkare i kirurgi vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand och doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet. Han kan nås på mobil 0705-42 10 44
e-post daniel.millbourn@lvn.se

Tisdagen den 5 juni försvarar Daniel Millbourn, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Förslutning av medellinjesnitt med små stygn - Studier angående sårkomplikationer och hälsoekonomi (Engelsk titel: Closure of Midline Abdominal Incisions with Small Stitches - Studies on Wound Complications and Health Economy). Disputationen äger rum kl. 13.00 i Aulan, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.
Fakultetsopponent är docent Agneta Montgomery, Lunds universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-55179