"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-12-04

Små molekyler förhindrar bakterier från att infektera

NYHET Allt fler bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika och behovet av nya typer av mediciner ökar. Anna Kauppi, Umeå universitet, har upptäckt molekyler som försämrar bakteriernas infektionsförmåga. Den 8 december försvarar hon sin avhandling.

Infektionssjukdomar är den näst vanligaste orsaken till dödlighet i utvecklingsländerna och den tredje vanligaste i industriländerna. Traditionella antibiotika verkar genom att påverka tillväxten av bakterierna.
– Vi har i stället fokuserat på att avväpna bakterierna med hjälp av speciella molekyler som slår mot bakteriens förmåga att etablera och orsaka infektion. Det tror vi kommer att leda till mindre problem med att bakterierna utvecklar motståndskraft mot molekylerna, berättar Anna Kauppi.

Anna Kauppi och hennes kollegor har studerat ett speciellt attackeringssystem, typ III-sekretionen (T3S), som många mer motståndskraftiga bakterier använder sig av för att infektera både djur och människor. T3S är ett komplicerat system där bakterien fäster till värdcellen och skjuter in ett antal giftiga ämnen som slår ut människans medfödda immunförsvar. Det medför i sin tur att bakterierna kan föröka och sprida sig. Detta system används bl.a. av de bakterier som orsakar salmonella och klamydia. I sitt avhandlingsarbete har Anna Kauppi sökt efter molekyler som påverkar T3S-systemet utan att påverka tillväxten av bakterierna. I studierna har hon använt sig av bakterien Yersinia pseudotuberculosis som orsakar mag- och tarmsjukdomar. Hon har undersökt en substanssamling med 9400 små organiska molekyler på jakt efter dem som kan blockera T3S i Yersinia. De molekyler som hade denna förmåga har hon sedan följt upp i noggranna biologiska studier. Några molekyler har visat sig fungera även mot andra bakterier och kan dessutom skydda mänskliga celler.

Med detta arbete som grund blir nästa steg att vidareutveckla dessa molekyler som kan blockera T3S vilket förhoppningsvis kan leda till en ökad förståelse av bakteriers förmåga att etablera och orsaka sjukdom. Umeåföretaget Innate Pharmaceuticals utvecklar den här typen av molekyler till nya läkemedel mot infektionssjukdomar.

Anna Kauppi kommer ursprungligen från Luleå.

Fredagen den 8 december försvarar Anna Kauppi, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Chemical attenuation of bacterial virulence: Small molecule inhibitors of type III secretion”. Disputationen äger rum kl. 10:00 i KBC-huset, KB3B1, Fakultetsopponent är Anders Karlén, docent vid institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Kauppi, kemiska institutionen Telefon: 090-7869841
E-post:anna.kauppi@chem.umu.se

eller

Mikael Elofsson, kemiska institutionen Telefon: 090-786 9328
E-post: mikael.elofsson@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman