"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-02-17

SMART hjälper medborgaren tycka till

NYHET Med ny teknik via mobil och internet ska medborgare kunna tycka till om krånglande apparater, trafikfarliga miljöer och nya bostadsområden. Projektet SMART får 4 miljoner kronor i EU-bidrag för att utveckla dessa nya tekniska lösningar.

Projektet SMART är ett samarbete mellan UCIT (Umeå centrum för interaktionsteknologi) vid Umeå universitet och CDT (Centrum för distansöverbryggande teknik) vid Luleå tekniska universitet. Samverkan inkluderar också ett antal affärsföretag, Internet Bay och Handelshögskolan i Umeå. Förutom EU-bidraget på 4 miljoner kronor bidrar även ingående aktörer med bidrag vilket gör att hela projektkostnaden omfattar 8,7 miljoner.

Tanken bakom SMART är att en offentlig toalett exempelvis ska kunna märkas med en streckkod eller en RFID-tagg. Upptäcker den som besöker toaletten att något är fel kan denne enkelt hålla mobilen mot streckkoden varvid ett meddelande sänds iväg till exempelvis fastighetsskötaren. Antingen sänds enbart en kort signal om att något har hänt eller så kan signalen kompletteras med ett röstmeddelande via mobilen.

På liknande sätt kan snabb återkoppling ges i en mängd andra situationer till företag, myndigheter och organisationer. När den nyköpta DVD-spelaren krånglar vill man genast kunna berätta det för företaget som utvecklat apparaten. När barnens skolväg blivit trafikfarlig vill man berätta det för kommunen och skolan. Om ett nytt bostadsområde ska byggas kan man på ett liknande enkelt och direkt sätt få tycka till.

För att garantera anonymitet är tanken att ett skydd för medborgaren ska byggas in i systemet så att företag och andra som tar emot åsikterna inte kan registrera den som skickat in sin åsikt.

Syftet med SMART är på så sätt att aktivera medborgarna och ge företag, myndigheter och organisationer möjlighet till snabb direktkontakt med sina kunder. Det innebär att dessa kan få en snabb och direkt utvärdering och de ges konkret möjlighet att rätta till eventuella fel. Projektet SMART handlar till stor del om att föra samman de behov företag och myndigheter har av att få veta hur deras produkter och tjänster uppfattas med information från användarna om det som de sett, tänkt eller tyckt kring dessa produkter och tjänster. Projektet SMART kommer att pågå under 2006/2007.

För mer information, kontakta:
Per Levén, UCIT (Umeå centrum för interaktionsteknologi) Umeå universitet, tel: 090-786 70 65, 070-211 60 70 e-post: per.leven@informatik.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson