"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-09

Smart kranstyrning underlättar skogsarbete

NYHET Forskningsprojektet "Smart kran för skogstillämpning" har som mål att underlätta arbetet för skogsmaskinsförare, till exempel genom automatisk lastning av stockar. Fredagen 9 oktober presenterades resultat från projektet för ett stort antal inbjudna gäster.

På plats för att se kranen arbeta fanns Christina Igasto och Niclas Börlin från datavetenskap samt till höger Pär Lärkeryd, vd för Indexator och Tobias Ettemo, Komatsu Forest.  Bild: Mikael Hansson.

Kraninstallation som finns i experimenthallen på institutionen för tillämpad fysik och elektronik drog till sig stort intresse från näringslivsrepresentanter, finansiärer, forskare och studenter. Kranens olika funktioner förevisades liksom filmade experiment som genomförts på skotare och skördare som Komatsu Forest lånat ut.

– Med hjälp av en dator kan kranarmen styras mer effektivt och det är möjligt att automatisera vissa arbetsmoment, säger forskningsledaren Anton Shiriaev, professor i reglerteknik.

Under visnnigen demonstrerades bland annat kranstyrning där inställningarna enkelt kan varieras mellan lägena minimal förbrukning av energi eller hydraulolja eller maximal kranhastighet.

– Vi visar också ett system för automatisk lastning av stockar som låter föraren och styrdatorn samarbeta i stryningen av kranen. Med ett sådant system blir den oerfarne föraren snabbt effektiv och den erfarne föraren kan ta fler mikropauser under arbetet, förklarar Anton Shiriaev.

Fjärrstyrning i framtiden?

Forskarna har också utforskat mer futuristiska scenarion som handlar om att på stora avstånd fjärrstyra skogsmaskiner med hjälp av en stereokamera. På detta sätt går det att identifiera objekt i maskinens närhet, såsom stockar och olika typer av hinder, för att sedan visa dem och maskinen för föraren via ett virtual reality-gränssnitt.

– Den stora utmaningen ligger nu i att förstå hur styrmetoderna kan realiseras kommersiellt på maskiner i fält. Det är en oerhört tuff miljö att placera utrustning i och vi ser att det behövs nya sensorer som inte finns på marknaden idag, berättar Anton Shiriaev.

Projektets resultat har också en mer omedelbar tillämpning. Forskningen ger kunskap om maskinens dynamiska egenskaper och hur förarna idag nyttjar den. Det går att nå förbättringar bara genom att utforma kranarmen annorlunda och genom att ge förarna feedback under träningstiden om hur kranen kan styras mer optimalt.

Smarta kranar intresserarMaria Hedblom, Vindelns kommun och Sparbanksstiftelsen Norrland, Carl Kempe, Kempestiftelserna samt Ola Ringdahl, datavetenskap, följde visningen av kranen.

Forskningsoffensiv inom reglerteknik

Umeå universitet tog 2003 ett strategiskt beslut att rekrytera en forskningsledare inom reglerteknik till Umeå universitet för att utveckla forskningsprofilen tillsammans med den regionala industrin. Valet föll på professor Anton Shiriaev, en internationellt erkänd specialist på reglering av komplexa mekaniska system.

– Anton Shiriaev har sedan 2005 byggt upp en omfattande forskningsverksamhet här i Umeå, säger professor Ulf Edlund, prorektor för samverkan, som var en av initiativtagarna till rekryteringen.

– Framtidens skogsmaskiner måste vara optimerade för att ta ut råvaran ur skogen på ett effektivt sätt, fortsätter Ulf Edlund samtidigt som han tittar bort mot kranen som förevisas för gästerna i experimenthallen.

Projektet är en del i profilsatsningen IFOR (Intelligenta fordon off-road) och har drivits med stöd från Kempestiftelserna, Sveaskog samt Sparbanksstiftelsen Norrland. IFOR är ett samarbete mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Skogforsk samt skogs- och maskintillverkande industri i regionen.

Redaktör: Mikael Hansson