Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-27

Smarta glasögon inom akutsjukvården

NYHET Kan det med hjälp av smarta glasögon (Google Glass) vara möjligt att ange en mera exakt position till SOS Alarm om en olycka sker? Det testas den 1 juni 2015 av ambulanspersonal vid Umeå ambulansstation.

Bilden: Ambulansföraren Nils Forsell

Projektet med smarta glasögon är ett utvecklings- och forskningsprojekt vid Umeå universitet, där en grupp studenter utforskar hur smarta glasögon kan användas inom akutsjukvård vid räddningstjänsten under vårterminen2015. Det drivs av Eva Mårell-Olsson, lektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, i samarbete med Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Gruppen, som består av sex studenter, läser civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design och utvecklar under kursen "Produktutveckling i medieteknik med metoden Design-Build-Test” ett fungerande system för att kunna skicka (pusha) en lägesposition från en mobil direkt till Google Glass så att användaren kan få en vägbeskrivning till den skickade positionen.

Scenariot i det projektet har skapats för ambulanspersonal. Det spännande och innovativa är att studenterna skapar en app där det går att pusha en GPS-position från mobilen vid ett samtal till SOS Alarm. Idag är det inte möjligt för SOS Alarm att automatiskt få GPS-position från en mobil – position anges bara via fasta telefoner, där det är husadressen som är markör för positionen.

En av svårigheterna för akutsjukvården är att få rätt adress angiven vid larm. Nyligen aktualiserades detta i centrala Umeå, i samband med en trafikolycka med dödlig utgång, där ambulanspersonalen fick felaktig adress.

Läs mera om olyckan (kräver inloggning):
www.vk.se/plus/1447265/ambulans-larmades-till-fel-plats

Testet skermåndagen den 1 junikl. 10.00 vid
Umeå ambulansstation

Ett scenario riggas där ett larm sker. En förare och en sjuksköterska provar var sitt par av Google Glass. Föraren får vägbeskrivning samt information om olycksplatsen från larmet skickat till de smarta glasögonen. Sjuksköterskan kommer också att kunna ringa en läkare för råd, och kan fotografera och skicka information om patienten via glasögonen. 

Läs mer om projektet och om ett studiebesök och en förstudie som studenterna gjorde:

iml.edusci.umu.se/throughglass/2015/05/04/lagg-location-for-ambulance-through-google-glass/

För mer information:

Eva Mårell-Olsson
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskapUmeå universitet, Johan Bures väg 14
eva.marell-olsson@umu.se

Redaktör: Maja Bonta