"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-11

Snabba och tillförlitliga simuleringar

NYHET Claude Lacoursière, Umeå universitet, bidrar i sin avhandling med nya och förbättrade metoder för snabba och stabila numeriska simuleringar av fysikaliska system. Behov av detta finns t.ex. i träningssimulatorer där blivande förare och kirurger kan få erfarenhet i en realistisk 3D-miljö.

Liknande behov, men ofta med lägre krav på realism, finns även i datorspel och i specialeffekter för film. Dessa, liksom simuleringar av allt från biomolekyler till hela planetsystem, kännetecknas av att de görs i diskret tid. Det betyder att den fysikaliska simuleringen stegas fram med tidssteg – i interaktiva sammanhang handlar det ofta 20-60 tidssteg per sekund.

Detta skiljer sig från det klassiska sättet där tid formuleras som någonting som pågår kontinuerligt. Den här avhandlingen fokuserar på en formulering av fysikens lagar i diskret tid. En fördel som följer med detta är att det ger snabba metoder som samtidigt bevarar realismen och stabiliteten, något som är extra viktigt i interaktiva simuleringar.

Genom att kombinera två olika tekniker har Claude Lacoursière lyckats skapa en modell som har hög tolerans mot fel när tidsstegsekvationerna ska lösas. Det innebär att man inte behöver vara lika noggrann och att det inte behövs lika många beräkningar i lösningsmetoderna. Slutligen leder det också till högre prestanda och ökad stabilitet i simuleringarna, vilket är av stort värde såväl vetenskapligt, som för konkreta tillämpningar.

Onsdag den 13 juni försvarar Claude Lacoursière, institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Ghosts and Machines: Regularized Variational methods for Interactive simulations of multibodies with dry frictional contacts, svensk titel: Gastar och maskiner: Regulariserade variationsmetoder för interaktiv simulering av mångkropparssystem och kontakter med torr friktion. Disputationen äger rum kl.10.00 i MIT-huset, MA 121. Fakultetsopponent är professor Anders Klarbring, Linköpings Tekniska Högskola.

För mer information, kontakta: Claude Lacoursière Telefon: 090-786 92 33
E-post: claude@hpc2n.umu.se

Redaktör: Karin Wikman