"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-19

Snacka dig till toppen

NYHET Prata mycket! Då får du en central roll i ditt personliga nätverk och tillgång till färsk information. När det gäller affärer och till exempel mode släpar TV och radio efter och de personliga kontakterna blir avgörande för att lyckas.

Fysikern Martin Rosvall, Umeå universitet, har i sin avhandling tagit fram en modell som visar att det är möjligt att snacka sig till toppen. Den som har tillgång till färsk information blir en attraktiv kontakt, får nya kontakter och därmed tillgång till mer färsk information. – Det räcker dock inte bara att namedroppa vilt utan fog för uppgifterna, påpekar Rosvall. Det kan visas genom att studera aktörer som sprider falsk information.
                  

Rosvall har i sin avhandling också analyserat städer från ett informationsperspektiv. Genom att uppskatta det antal frågor som krävs för att orientera sig i städer, visar han att det är lättare att hitta i moderna och planerade städer än i äldre städer som utvecklats under lång tid. – För att ta sig mellan två platser i Umeå måste man till exempel ställa i snitt 15 frågor, medan man på Manhattan klarar sig med 13 frågor trots att Manhattan har fler vägar. Det är priset vi betalar för att undvika stora vägar genom bostadsområden, säger Martin Rosvall. Städer med långa vägar med många korsningar ger nämligen korta avstånd från ett informationsperspektiv. Ringleder är ett bra exempel på hur informationsavstånden kan kortas i en stad.
                  

Genom att utveckla olika sätt att mäta nätverksstrukturer visar Rosvall i avhandlingen att många system främjar kommunikation över korta avstånd, två-tre steg bort i nätverket, innanför det som benämnts informationshorisonten. När du hört något från en ``kompis systers kompis'' är informationen inte mycket värd. Detsamma gäller faktiskt i biologiska nätverk. Tre steg bort i nätverket återstår nästan bara brus.
                  

Personliga nätverk och städer är två exempel på komplexa system där helheten är mer än summan av delarna, eftersom helheten även består interaktionerna mellan delarna. Att studera sociala, biologiska och ekonomiska system blir ofta en fråga om att förstå systemens interaktionsmönster, alltså deras nätverk av noder och länkar. Med utgångspunkt i enkla nätverksmodeller har Rosvall undersökt hur kommunikation påverkar nätverksstrukturen och, vice versa, hur nätverksstrukturen påverkar villkoren för kommunikation.
                  

Martin Rosvall är uppvuxen i Sävar. Fredagen den 22 september försvarar han sin avhandling med titeln Information horizons in a complex world. Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal MA121, MIT-huset. Fakultetsopponent är professor Vito Latora, Assistant Professor, Universitá di Catania, Italy.
                  

För ytterligare information, kontakta: Martin Rosvall, institutionen för fysik Telefon: 090-786 59 40
E-post: rosvall@tp.umu.se web
Hemsida
: www.tp.umu.se/~rosvall

Redaktör: Karin Wikman