"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-21

Snart börjar Sveriges mäktigaste konferens

NYHET Över 300 forskare, aktivister, kultur- och jämställdhetsarbetare kommer till Umeå för att utmana makten. Den 26-28 november pågår Sveriges största genusforskarkonferens – g14. I år kommer begreppet makt att utmanas och diskuteras i förhållande till samisk feminism, antirasistisk forskning, arbetsmarknad, skogssektor, hushållsarbete, kropp, litteratur, bland mycket annat.

– g14 är en återkommande nationell konferens om svensk genusforskning. I år, när Umeå är kulturhuvudstad, har turen kommit till Umeå universitet att arrangera den. Passande nog har temat, ”Att utmana makten/Challenging power” funnits med som ett feministiskt och genusvetenskapligt projekt under hela kulturhuvudstadsåret. Konferensen kan därmed ses som en slags avslutning och avrundning på en rad arrangemang och initiativ som genomförts, säger Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning.Intresset för g14 har varit stort. Över 60 olika programpunkter kommer att presenteras i form av workshops, rundabordssamtal, panelsamtal och forskningspresentationer.
Årets konferens kretsar kring ledorden makt, kunskap och kritik. Vad är makt? Vem utövar makt och hur kan makt utmanas på olika arenor? Vad innebär feministisk kunskap? Hur bidrar genusvetenskapen till kritiska granskningar och problematiseringar, både inom akademin och i samhället? Frågorna ställs i relation till arbetsmarknad, sjukvård, skola, miljö, kultur, politik, konst, med mera.

Ett axplock ur programmet:

 • Inför lif eller död? 1010 år av samisk feministisk kamp
 • Genusforskning om jämställdhet i mansdominerade organisationer
 • Mediers känsla för kön – feministisk medieforskning
 • Vad har genus med miljö att göra?
 • Könad arbetskraftsmigration mellan Nordöstra Thailand och Västerbottens inland
 • Innovationspolitikens genusstrukturer
 • Feministisk kamp i tider av politiska bakslag
 • Legal requirements and gender balance in company boards
 • Rummets makt – om normer i skolpraktikens olika rum
 • Att utmana makten inom sport och idrott
 • Power, feminist knowledge production and emancipation

Andra spännande teman på konferensen är mäns våld mot samiska kvinnor, kärlek som växande forskningsområde, rasism och antirasistisk forskning.

Se programboken

Internationella gäster

g14 gästas av Philomena Essed, professor i kritiska rasstudier, genus- och ledarskapsstudier, Antioch University, som är känd för att ha introducerat begreppet vardagsrasism i Sverige och internationellt. Hon kommer att tala om social rättvisa och jämlikhet mellan könen.

Katie King, professor vid University of Maryland, forskar bland annat om feministisk teori och mediestudier, gästar också g14 och kommer att tala om makt, kunskap och feminism, med fokus på hur kunskap skapas och medias roll i förhållande till detta.

Myra J. Hird, professor och Queen´s National Scholar, School of Environmental Studies, Queens University, Canada, forskar inom vetenskapsstudier, miljöstudier och kunskapsmobilisering.

Bakgrund: Nationell konferens för svensk genusforskning är en återkommande konferens som sker vartannat år. Efter flera år av uppehåll återupptogs traditionen av att arrangera nationella konferenser och år 2012 arrangerades g12 i Göteborg av Nationella sekretariatet för genusforskning och Sveriges Genusforskarförbund. g14 är framförallt en genusforskarkonferens men även ett samverkansarrangemang mellan akademi och praktiker, mellan universitetet, kommun och länsstyrelse. Konferensen syftar till att utbyta kunskaper mellan fälten för att stärka både praktik och forskning. Målet med konferensen att sätta mötet, samtalet och dialogen i centrum.

Arrangörer: Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning och Sveriges Genusforskarförbund. Konferensen genomförs i samarbete med Umeå kommun och Länsstyrelsen Västerbotten.

Praktiskt

Var: Folkets Hus i Umeå

När: 26-28 november 2014

För mer information besök g14.se

För ackreditering maila: inga-bodil.ekselius@genus.gu.se

Öppna föreläsningar för allmänheten:

 • Onsdag 26 november 15.00 – 16.30, Idun ”Utmaningar och villkor för antirasistisk feminism”
 • Torsdag 27 november 12.30 – 14.00, Idun ”Inför lif eller död?” 1010 år av samisk feministisk kamp”
 • Torsdag 27 november kl. 16.15 – 17.45, Tonsalen ”Genusforskning som en nödvändighet för att förstå, problematisera och driva jämställdhetsarbete – några exempel från kommunal och regional nivå”
 • Fredag 28 november 10.30 – 12.00, Idun “Nature, Bodies, Technologies, Matters, and Responsibility. Feminist Interventions and Altercations”

För ytterligare information:

Vill ni intervjua olika deltagare var vänlig och kontakta pressansvarig:
Inga-Bodil Ekselius, 031-786 92 34, inga-bodil.ekselius@genus.gu.se

Följ konferensen på:
g14.seFacebook: g14-Att utmana makten
Twitter: @g14_makt och #g14

Redaktör: Karin Wikman