"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-30

Snart kan blinda känna omgivningens känslor

NYHET Med känslobaserad punktskrift kan blinda och gravt synskadade människor uppfatta omgivningens känslor. Umeå universitet är först med att ta fram en revolutionerande teknik.

Den 32-åriga universitetslektorn Shafiq ur Réhman på institutionen för tillämpad fysik och elektronik håller fram ett litet kretskort. Mikrokontrollern, som han kallar den, är en del av en ny teknisk hjälputrustning för blinda människor och de med svag muskelkontroll. Arbetet är en del av ett samarbetsprojekt för CMTF, Centrum för medicinsk teknik och fysik, där Shafiq ur Réhman är projektassistant.

Sedan tre år tillbaka har fyra forskare och studenter varit involverade i arbetsprojektet "taktil video", känselbaserad video. Idén kom ursprungligen från Haibo Li, som är professor på institutionen. Inom projektet utvecklar man teknik som registrerar känslouttryck hos omgivningen och sedan kommunicerar känsloinformationen till blinda. Syftet med projektet är att underlätta och berika kommunikationen mellan människor som är synskadade och deras omgivning.

– Jag vill förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättningar. Just nu används teknologin i samhället till största del av människor utan personer med funktionsnedsättningar. Men resurserna finns att låta även personer med funktionsnedsättningar ta del av teknologins framsteg, säger Shafiq ur Réhman.

Så fungerar tekniken

Den nuvarande testutrustningen ser just nu ut så här. En video registrerar en persons ansiktsuttryck. Informationen konverteras sedan till så kallad "känslobaserad punktskrift". Punktskriften når sedan den blinde som känselstimulans i form av små, vibrerande motorer på ryggstödet av en stol.

– När vi pratar med varandra förändrar vi vårt samtal beroende på hur uppmärksam vi bedömer att lyssnaren är. Det visar man genom att till exempel vända bort huvudet under samtalet. Våra samtal består vanligtvis av 65 procent icke-verbal kommunikation. Enligt våra undersökningar är den icke-verbala kommunikationen det näst största funktionshindret för blinda, berättar Shafiq ur Réhman.

Fler innovationer är på gång. En sådan är en elektronisk box, som kopplas via USB till datorn. Blinda kan sedan läsa PDF-dokument från datorn direkt via boxen, som känselstimulerar punktskrift. En annan intressant uppfinning är en videokamera i ficklampsformat som hjälper blinda att orientera sig för att undvika hinder, t.ex. gå in i väggar eller snubbla över höga trösklar. En av de mer sofistikerade uppfinningarna som Shafiq ur Réhmans projektgrupp arbetar på är en rullstol utrustad med joystick.

– Funktionsnedsatta personer med epilepsi eller äldre människor med svag muskelkontroll kan styra den här rullstolen genom att flytta huvudet i den riktning de vill åka. I framtiden kommer man även att kunna styra den med hjälp av tungan. Det skulle underlätta för dem som är förlamade från nacken och ner.

Behöver större resurser

Shafiq ur Réhmans CMTF-projekt står nu inför nya utmaningar, både tekniska och ekonomiska.

– En teknisk svårighet med vår utrustning är att försöka komprimera människans avancerade synintryck till mer enkla känselintryck. Men den mesta tiden i vårt företag, Videoakt, går tyvärr åt till att försöka finna nya finansiärer.

Shafiq ur Réhman beskriver samarbetet med Luleå tekniska universitets professor i systemteknik, Olof Lindahl, som mycket givande och generöst. Och forskningen är minst sagt spännande. Shafiq ur Réhman berättar hur man redan i Japan försöker använda känselbaserad videoteknik för att skapa framtidens 4D-biografer, där besökarna kommer att kunna känna det som sker på bioduken.

– Känselbaserad videoteknik erbjuder ett helt nytt sätt att uppleva information. Vi här på Umeå universitet är stolta över att ha uppfunnit punktskriften för känslor.

Text: Alexander Rhenborg
Foto: Mikael Lundgren

Redaktör: Michael Nordvall