"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-19

Snart trivs fisken i Vindelälvens vatten

NYHET Vindelälven har använts för flottning i mer än ett sekel. Det har fått drastiska konsekvenser för laxens och havsöringens miljö. I ett nytt projekt, som totalt omfattar 28 miljoner kronor, ska Vindelälvens bäckar och åar restaureras. Resultatet blir mer fisk – och ett bättre fiske.

Exempel på hur restaureringen kan gå till. Foto: Christer Nilsson

- Redan till sommaren börjar vi återställa närmare 25 åar och bäckar som hör till Vindelälven. Tio av dessa biflöden kommer vi att studera mer noggrant och där kommer vi att genomföra en slags superrestaurering, berättar Christer Nilsson, professor i landskapsekologi, som leder projektet.

Under flottningsepoken byggdes älvar, åar och bäckar om, och kom allt mer att likna jämna och raka kanaler. Vattendragen trängdes ihop med stenkistor och vallar längs med strandkanten för att göra det möjligt att på ett enkelt och snabbt sätt transportera timret. Dessutom byggdes dammar för att reglera vattenflödet. Enbart i Vindelälvens biflöden fanns i mitten på 1900-talet cirka 140 flottningsdammar och många av dem finns fortfarande kvar.
- Vattnet har på grund av flottningen blivit mer näringsfattigt och djurlivet har förändrats. Strömlevande fiskar, som lax och havsöring, har påverkats negativt på flera sätt. Bland annat är det svårare för dem att vandra upp- och nerströms, att leka och att leta efter föda och skydd, berättar Christer Nilsson.

Vid restaureringen ska stenkistor och stenvallar avlägsnas för att göra vattendragen bredare och krokigare. Stenar som flyttats ska läggas tillbaka på bottnarna och grusbottnar, som är viktiga lekplatser för stora öringar, ska återskapas. Några dammar ska tas bort och andra ska förses med förbipassager, så kallade omlöp.
– Vi kommer bland annat att kunna se fram emot mer fisk i åar och bäckar längs med Vindelälven, säger Christer Nilsson.

För de biflöden som ska superrestaureras kommer forskare vid Umeå universitet och SLU i Umeå att ta fram modeller för vattnets strömningar. Modellerna ska användas för att ta reda på exakt var stenblock från den intilliggande skogsmarken bör placeras för att minska strömmen och öka vattendjupet.

I projektet ingår forskare från Umeå universitet och SLU i Umeå i samarbete med Vindelälvens fiskeråd. EU finansierar projektet med 14 miljoner kronor och dessutom medfinansierar Naturvårdsverket, länsstyrelsen i Västerbotten, Vindelälvskommunerna samt de tre projektaktörerna projektet med lika mycket medel. Projektet ingår som en del i "Från kust till fjäll", som är ett omfattande projekt för att utveckla fiskeresurserna i Vindelälven och i Umeälvens nedre del. Christer Nilsson är Umeå universitets representant i styrgruppen för ”Från kust till fjäll”.

För ytterligare information, kontakta gärna:Christer Nilsson, professor i landskapsekologi, Umeå universitetTelefon: 090-786 60 03, 070-664 4762
E-post: christer.nilsson@emg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman