"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-23

Sociala innovationer – nytänkande som löser utmaningar

NYHET Den 3 maj hölls konferensen Social Innovation i Norr i Piteå. Medarrangörer var bland andra Umeå universitet och Umeå kommun. Målet var att öka kunskapen kring sociala innovationer och att främja nya idéer och samarbeten.

Stefan Lööw, Uminova Holding och Ville Lintamo, Joyn Service Design, möttes i Piteå.
Stefan Lööw, Uminova Holding och Ville Lintamo, Joyn Service Design, möttes i Piteå.

Sociala innovationer ses av många som en nödvändighet för att lösa dagens samhällsutmaningar, och kännetecknas av nytänkande lösningar som involverar och förbättrar livskvaliteten för användarna. Det kan handla om allt från mindre projekt drivna av föreningar till nya arbetsmetoder i stora organisationer och nya system på samhällsnivå.
— Sociala innovationer handlar om nya sätt att tänka och arbeta tillsammans för att skapa ett mer socialt hållbart samhälle, säger Anna Sandström Emmelin från Externa relationer vid Umeå universitet, som tillsammans med Malin Lindberg från Luleå tekniska universitet var konferensens samordnare.

Goda exempel

Åsa Norin presenterade Vän i Umeå som praktiskt exempel.

Social Innovation i Norr samlade över 180 deltagare från Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Umeå, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner, Region Västerbotten, Region Norrbotten, företag och föreningar. Ett av inslagen var tio praktiska exempel på social innovation, där bland andra Åsa Norin från nätverket Vän i Umeå deltog. Nätverket kopplar samman nyanlända i Umeå med svenskar och drivs av volontärer. I dagsläget finns över 700 personer och familjer på deras matchningslistor men de vill ha fler.
— Det behövs inga pengar, bara människor! Integration handlar om människor och relationer, sa Åsa Norin.

Ett annat av exemplen som presenterades var Min plan, ett hjälpmedel och en process för att ge funktionshindrade i Västerbotten större inflytande över sin vardag. I pilotprojektet, som genomfördes i tre kommuner under 2013-2015, fick vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar inom daglig verksamhet en pärm som gjorde det enklare att planera aktiviteter utifrån deras önskemål. Ville Lintamo från Joyn Service Design, som har drivit pilotprojektet med stöd från Sveriges kommuner och landsting via Region Västerbotten, sammanfattade:
—Det är en plan för personer i omsorg för att tillgodose deras egna drömmar.

Emma Anderbom, Umeå kommun, och Niklas Gandal, Region Västerbotten.
Emma Anderbom Umeå kommun och Niklas Gandal Region Västerbotten.

Vid konferensen presenterades Arena Social Innovation Västerbotten, ett nytt projekt som drivs av Coompanion Nord i samverkan med Umeå universitet. Arena Social Innovation ska fungera som en regional utvecklingsmiljö för idébärare som vill jobba med samhällsnyttiga innovationer och samtidigt tänka nytt runt hur framtidens innovationer uppstår och utvecklas. Till projektet kommer en doktorand att knytas för att studera sociala innovationer genom ett samarbete med universitetets Företagsforskarskola och Handelshögskolan.

Konkreta tips

Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Stiftelsen Svensk industridesign deltog också vid konferensen och berättade om metoder för social innovation i offentlig sektor. Sara Tunheden och Ulrika Lundin berättade om sitt arbete med Innovationsguiden och Förnyelselabbet. De gav många konkreta tips, bland annat att se till att skapa tjänster för användarens verkliga behov och att tänka i tre steg:

  1. Vad har de för behov? Gå ut och fråga!
  2. Hur kan vi tillgodose de behoven?
  3. Testa, få feedback och utveckla iterativt, så kommer du att komma fram till rätt lösning.

Forskarträff

Vid konferensen anordnades även en forskarträff i samarbete med det nationella forskarnätverket som samordnas av Mötesplats social innovation. Deltagarna fick chansen att berätta om sin forskning, knyta kontakter och diskutera möjliga samarbeten. Från Umeå universitet deltog forskare från bland annat Designhögskolan, Handelshögskolan, Institutionen för socialt arbete och Institutionen för pedagogik.

Konferensens avslutande paneldebatt visade på viljan att få och sprida mer kunskap och betydelsen av att jobba tillsammans, tänka nytt och att testa, testa och åter testa i syfte att förbättra. Anna Sandström Emmelin från Umeå universitet var nöjd med dagen:
— Vi står inför stora samhällsutmaningar som kräver samverkan över sektorsgränser, och det här är en mötesplats för att få mer kunskap och hitta varandra. Det här var första gången som konferensen arrangerades och jag vill redan nu välkomna alla intresserade till Social Innovation i Norr i Umeå 2018!

Social Innovation i Norr arrangerades av Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Piteå Science Park, Piteå kommun, Luleå kommun, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN), Arena Social Innovation/Coompanion Nord och Mötesplats Social Innovation.

Vill du veta mer om social innovation eller forskarnätverket? Välkommen att kontakta Anna Sandström Emmelin vid Enheten för externa relationer.

Redaktör: Jessica Larsson Svanlund