"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-30

Sociala medier och obekväma sanningar

NYHET För många är internet och sociala medier en plats där det är möjligt att dela med sig av utsatthet och svåra livssituationer. I sin avhandling ger Eva Svedmark, Umeå universitet, en ökad förståelse för hur vår användning av sociala medier påverkas av teknikens utformning och design, och hur detta i sin tur formar våra val att dela med oss av personliga och privata berättelser i sociala medier.

Sociala medier har för många människor blivit en naturlig del av vardagen, där den digitala gemenskapen är mycket viktig. På platser så som Facebook, Twitter, bloggar och Instagram kommunicerar vi genom att dela med oss av tankar, händelser och åsikter i vår vardag. Vi varvar bilder från vår semester med politiska artiklar, delar vidare kloka citat eller resultatet från ett test av något slag, skryter om våra barn, filmar våra husdjur, delar med oss av sjukdomstillstånd och barnafödande, och allt annat som en vardag kan vara fylld av.

Sociala medier är viktigt också för många som lever i svåra utsatta livssituationer. Eva Svedmark har under flera år följt ett antal livsöden genom människors självförfattade berättelser i bland annat bloggar och forum.

– Ser man på sociala mediers utveckling överlag kan man konstatera att vi succesivt flyttar våra gränser för vad vi väljer att dela med oss av i offentliga digitala rum, så som sociala medier. De flesta håller sig inom bekvämlighetszoner och upprätthåller därmed även det oskrivna sociala kontraktet för vad som anses okej att dela med sig av, säger Eva Svedmark.

Eva har valt att uppmärksamma det obekväma, de delningar och berättelser som är tydligt normbrytande och som ofta går långt utanför oskrivna regler för vad som anses passande att dela med sig av på internet.

– Jag fokuserar på starka känslomässiga uttryck så som sorg, död, skam, rädsla men även kroppsliga uttryck så som sexuell exponering, självskada och självsvält.

Med avstamp i feministisk teknovetenskap och posthumanistisk teori visar Eva Svedmark hur teknikens utformning påverkar vår upplevelse av att använda sociala medier och därmed också våra val att dela med oss på nätet. Genom att filtrera de olika berättelserna genom varandra finner Eva något hon kallar teknoemotioner, känslor och tillstånd, som ligger i gränslandet mellan tekniken och dess användare. Begrepp som förtroende, sanning, tid och förkroppsligande står ut som viktiga element för hur vi dels uppfattar digital teknik och dels hur vi väljer att använda den.

– Avhandlingen ger en viktig inblick i hur människor använder sig av sociala medier i svåra livssituationer. Den ger också ett viktigt kunskapsbidrag till vår förståelse för hur sociala medier formar våra liv och vårt samhälle, säger Eva Svedmark.

Läs en digital publicering av avhandlingen

För mer information, kontakta gärna:

Eva Svedmark, Institutionen för informatik, Umeå universitetTelefon: 090-786 92 43
E-post: eva.svedmark@umu.se

Om disputationen:

Fredagen den 3 juni försvarar Eva Svedmark, Institutionen för informatik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Becoming Together and Apart - TechnoEmotions and other Posthuman Entanglements (svensk titel: Sociala medier och obekväma sanningar - Technoemotioner och andra posthumana sammanflätningar).

Disputationen äger rum klockan 13:00 i MA 121, MIT-huset, Umeå universitet.

Redaktör: Eva Stoianov