"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-07

Sociala medier på jobbet?

NYHET Användningen av sociala medier ökar stort. Bara på Facebook har idag omkring fyra miljoner svenskar ett konto. Men hur ska man förhålla sig till sociala medier under arbetstid – får man uppdatera sin status på jobbet?

På flera håll hörs en livlig debatt om huruvida anställda får använda sig av sociala medier på arbetstid. Här finns arbetsgivare som förbjuder sina medarbetare att logga in på jobbet och andra som tvärtom uppmanar till användande av till exempel Facebook.

Vid Umeå universitet har ingen särskild policy tagits fram för hur medarbetare ska för- hålla sig till sociala medier under arbetstid.

– Det här handlar mest om sunt förnuft och kan väl jämföras med hur man telefonerar under arbetstid. Man kan ringa och boka ett läkarbesök men man underhåller inte alla sina släktkontakter, säger universitetsdirektör Lars Lustig.

Han menar att universitetsledningen förlitar sig till varje medarbetares egen ansvarskänsla och känner inte att det finns något behov av att styra upp användandet av sociala medier som privatperson i dagens läge.

Värna yttrandefriheten

Lars Lustig påpekar också att man alltid måste värna yttrandefriheten och att man därför aldrig som arbetsgivare får försöka påverka vad medarbetarna uttrycker. Däremot poängterar han att man måste vara uppmärksam på om man uttalar sig som representant för Umeå universitet eller som privatperson.

– Det kan man väl snarast likna vid insändare i tidning. Vi som har ledande befattningar kan förstås aldrig separera våra privata roller och våra roller som företrädare för Umeå universitet och det är ju viktigt att tänka på.

Lars Lustig erkänner att han och många andra inte hängt med i den snabba utvecklingen av sociala medier.

– För några år sedan var begreppet närmast okänt för mig. Mycket händer hela tiden på området och det kan uppträda nya etiska frågor att ta ställning till. Därför tycker jag att det är viktigt att vi för etiska diskussioner om de här frågorna ute på våra arbetsplatser, menar Lars Lustig.

Redaktör: Anette Olofsson