"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-05-28

Sociala medier stärker trogna väljare

NYHET Användningen av sociala medier i politiska kampanjer kan bidra till demokratisk utveckling. Men det kan också medverka till en utbredd illiberalism. Det slog medieforskaren Daniel Kreiss fast i samband med en gästföreläsning vid Umeå universitet.

Daniel Kreiss Foto: Per Melander, Umu

Daniel Kreiss inledde med att beskriva hur utvecklingen med sociala medier som redskap i politiska kampanjer går snabbt och ständigt är i rörelse mellan olika plattformar. Han exemplifierade med hur Barack Obamas kampanj efter segern i presidentvalet 2008 hade 157 retweets på Twitter. Motsvarande segerbudskap vid 2012 års val hade 667 950 retweets. Fyra år senare var det fler som använde sig av Snapchat än Twitter i USA.

Detta innebär enligt Daniel Kreiss att kraven ständigt ökar på att samla in stora mängder data om väljarna. Allt för att mer precist kunna målinrikta sina budskap till just de väljargrupper man vill nå. I USA råder en betydligt öppnare tillgänglighet kring människors politiska hemvist än i t ex Sverige. Inte minst genom att all information är tillgänglig i samband med att en väljare registrerar sig för att rösta; då man också anger vilket parti man tänker rösta på.

Det betyder inte automatiskt att alla sedan lägger sin röst på det parti man registrerat sig för. Men kampanjorganisationerna får genom detta ändå en överblick över väljarnas sympatier. Tillsammans med mängder av andra demografisk data, köpmönster och sociala tillhörigheter, skapas sedan strategier och tänkta ”karaktärer”; allt för att så precist som möjligt nå presumtiva sympatisörer med anpassade budskap. Daniel Kreiss menade att dessa metoder blir allt viktigare i en allt mer fragmentiserad media-verklighet.

Daniel Kreiss menade vidare att kampanjernas främsta mål varit att påminna väljarna om deras identiteter. Att man i första hand vill nå de väljare man redan har och stärka banden med dem. Exempel på det är hur det i demokratiska kretsar ofta talas om ”Black Life Matters”, dvs. afroamerikaners livssituation, medan det i republikanska sammanhang finns en betoning på ”Blue Life Matters”, dvs. som ett stöd för poliskåren.

Här står delandet av nyheter, bloggposter och kommentarer, i olika digitala kanaler och flöden, för ytterligare förstärkning av sin identitet. Delandet visar vem jag är och vem jag sympatiserar med. Ett ännu tämligen outforskat lager i sammanhanget är det han betecknade som ”dark posting”, dvs. digitala ytor som inte är synliga annat än för grupper av ”invigda” deltagare.

En fråga som Daniel Kreiss avslutar med är hur vi som medborgare hanterar sociala medier i förhållande till de ansvar vi var och en har av att vara konstruktiva medborgare. Hur mycket av det som passerar i sociala medier klarar dagsljuset i olika sammanhang, där vi verkar och i reella möten öga mot öga med varandra?

Här flaggade han även för faran för en ”illiberalism”, dvs. att demokratins grunder hotas om man inte stödjer sig på folkviljan genom val eller inte skiljer på fakta och fiktion; att ”the rules of the game” måste vara något vi är överens om.

Sociala medier har gjort det möjligt för fler att aktivt ta del av och bidra till politikens och därmed demokratins utveckling. Som vanligt finns två sidor av det myntet.

(Detta är ett referat i sammanfattning av en dryg timmes föredrag och följande frågestund och kan därför inte anses vara heltäckande.)

Daniel Kreiss har  bl.a. publicerat böckerna In Taking Our Country Back: The Crafting of Networked Politics From Howard Dean to Barack Obama och Prototype Politics: Technology- intensive Campaigning and the Data of Democracy som bägge behandlar hur förutsättningarna för strategisk kommunikation påverkas av nya medier och digital teknik. 

Läs mer på danielkreiss.com

Hör även Daniel Kreiss när han mötte Mediespanarna

Redaktör: Per Melander