"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 1998-03-06

Sociala nätverk styr val av bostadsort

Fredagen den 6 mars försvarar Olof Stjernström, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Flytta nära, långt bort. De sociala nätverkens betydelse för val av bostadsort. Disputationen äger rum kl 10.00 i Samhällsvetarhuset, sal S213. Fakultetsopponent: Docent Roger Andersson, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Studien behandlar de sociala nätverkens betydelse för vilken bostadsort man väljer vid en långväga flyttning. Resultaten visar att det finns ett samband mellan valet av ort och socialt nätverk.

Av studien framgår att faktorer som lokalisering av fritidshus och tidigare boende på den aktuella orten ger viktiga bidrag till förklaringen av valet. Relativt få som flyttar väljer orter eller platser där man inte hade några sociala kontakter före flyttningen.

I studien har ett omfattande register- och enkätmaterial använts. I studiens slutliga modell har betydelsen av olika faktorer vägts mot varandra i syfte att undersöka vilken eller vilka variabler som har störst betydelse när valet av bostadsort skall förklaras.

Olle Stjernström nås på telefon: 090-786 79 18

Redaktör: Marit Andersson