"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-01-15

Socialdemokraternas tillbakagång i ny studie

NYHET Socialdemokraterna har förlorat en tredjedel av sitt väljarstöd under de senaste fyrtio åren. I dagarna publicerar professor Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, den första systematiska studien om hur nedgången kan förstås utifrån de långsiktiga strukturförändringar som samhället genomgått under denna period.

– Strukturförändringarna, bland annat värderingsförskjutningar till följd av utbildningssamhällets expansion och urbaniseringens konsekvenser för möjligheterna att bibehålla en stark partiorganisation, visar sig i hög grad ha bidragit till partiets nedgång. Men stora regionala skillnader framträder också, säger Anders Lidström.

– I delar av landet har partiet lyckats neutralisera strukturförändringarnas inverkan. Det gäller bl.a. i östra övre Norrland, södra Värmland och Skaraborg. I andra delar, bl.a. i Storstockholmsområdet, Södra Norrland, Bergslagen och Skåne, har socialdemokraterna gjort ännu större förluster än vad som kan förklaras av samhällsstrukturens förändringar.

Ladda ner rapporten

För mer information, kontakta gärna:

Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionenTelefon: 090-786 61 81, 070-691 32 99
E-post: anders.lidstrom@umu.se

Redaktör: Eva Stoianov