"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-19

Socialt arbete i media; Urban Karlsson i Socionomen

NYHET I det senaste numret av tidningen Socionomen har Socialt arbetes Urban Karlsson skrivit en debattartikeln, med rubriken "EBP är död". Här nedan kan du läsa en sammanfattning av artikeln.

I denna artikel proklamerar jag evidensens eller EBP's död och förklarar varför detta är eller var ett omöjligt projekt. Evidenskonceptet har en inneboende logik som i likhet med logisk positivism tar död på sig själv. Helt enkelt för att ingen kan arbetes efter denna typ av metod. När sedan EBP mjukas upp av praktiska skäl försvinner meningen med begreppet. Modifieringar av EBP lever dock kvar, men det är inte EBP i sin ursprungliga form.

EBP har en medicinsk förebild kombinerat med psykologiska skolor med behavioristisk grund vilket i socialt arbete blir mer ett hinder än en tillgång. Till sist visar jag på att EBP inte alls är något politiskt neutralt koncept utan tvärtom hämtar sin filosofi från ekonomisk rationalism och nyliberalt tänkande där "samhället" inte existerar som struktur - sociala problem reduceras till individuella problem. EBP är motsatsen till ett kritiskt socialt arbete med frigörande insatser. Det finns alltså flera anledningar till EBP´s död.

Mer om tidningen Socionomen

Redaktör: Andre Tetting