"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-02-09

Socialt arbete representerat på Kunskapsnoden 2015

NYHET Onsdagen den 4 februari genomfördes ett gediget program i årets upplaga av Kunskapsnoden, universitetets mötesplats för dialog och samverkan under Västerbottensveckorna. För artonde året i rad arrangerade universitetet noden som i år också blev startskottet på Umeå universitets begynnande 50-årsjubileum. Institutionen socialt arbete representerades av prefekt Lars Nordlander och gästprofessor Lena Lundgren.

På plats fanns ett hundratal inbjudna gäster: hedersdoktorer, företrädare för näringsliv, offentlig förvaltning, politik och andra med intresse för kunskap, utveckling, forskning och utbildning.

Programmet innehöll tre viktiga samhällsutmaningar där forskare från Umeå universitet presenterade och diskuterade aktuell forskning. Institutionen för socialt arbete började och pratade om studenter som resurs för forskning och forskning som resurs för studenter, detta med utgångspunkt från gästprofessor Lena Lundgrens (Boston University) forskning om missbruk och missbruksbehandling. Övriga två samhällsutmaningar var Infektionsforskning i en global värld och Global hälsa.

Utdrag från prefektens tal på Grand Hotell:

”Institutioner i vårt land som utbildar socionomer – socialarbetare – står inför en stor utmaning - att förbereda och kompetensgöra våra studenter att möta en accentuerad droganvändning. Den kanske största utmaningen är att vi vet så lite om orsaker till missbruk, varför vissa fastnar i missbruk, vilka faktorer bidrar till att man avslutar sitt missbruk och vilka av samhällets insatser som ger effekt. Det är en viktig uppgift både i den forskning vi bedriver och i den undervisning vi genomför att sprida kunskap om dessa faktorer och att pedagogiskt förmedla dessa kunskaper till och genom våra studenter och till det praktiska sociala arbetet såväl till den enskilde socialarbetaren som till de myndigheter som ansvarar för detta arbete. En viktig uppgift som i första hand åligger forskningen är att ge våra makthavare information och kunskap om droganvändningens skadeverkningar, missbrukets utbredning och samhälleliga insatsers effekter”

”...I denna utveckling är studenterna centrala. Det är här vår rekryteringsgrund för framtida forskare finns och det är bl.a. via våra studenter som den forskning vi bedriver får betydelse för det sociala arbetets praktik. Att bygga långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga forskningsmiljöer tar tid och kräver mod, engagemang och delaktighet. Det kräver också en förmåga till långsiktig planering och i det arbetet är våra studenter den primära målgruppen."

Redaktör: Andre Tetting