"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-29

Socialt arbete stärker samarbetet med inlandskommunerna

NYHET Nu stärks samarbetet mellan institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet, Akademin Norr och Lapplands Kommunalförbund.

Text: Ellinor Gustafsson

Vid institutionen för socialt arbete har man sedan tidigare en tradition av en årlig arbetsmarknadsdag där kommunerna haft möjlighet att komma och visa upp sina verksamheter för studenterna, nu har man tagit detta ett steg längre. I början av oktober arrangerade man förutom en arbetsmarknadsdag även en efterföljande digital arbetsmarknadsvecka och nu ser man fram emot en ett stort möte den 4 november med Umeå Universitet, Luleå tekniska universitet och Mitthögskolan. En av mötespunkterna behandlar frågan om att möjliggöra för studier vid högre utbildning oavsett bostadsort. 

Ett redan bra samarbete blir ännu bättre

Kommunerna som ingår i samarbetet verkar för att kunna erbjuda socionomstudenter verksamhetsförlagd utbildning och sommarjobb samt att bidra med uppsatsämnen inför examensarbetet. För att fler ska kunna studera på distans undersöker man just nu om kommunens lärcentra är redo för digitala examinationer.

Som motprestation arrangerar institutionen för socialt arbete nämnda arbetsmarknadsdag en gång om året. På grund av pandemin blir det endast digitalt denna höst men under våren 2021 tänker man sig att dagen skall vara både fysisk och digital så att alla har möjlighet att delta. Man förmedlar också information från Akademi Norr och Lapplandskommunförbund till alla studenter på socionomprogrammet.

-Nätverket för samverkan kring Socionomutbildningen är en viktig länk för att möjliggöra snabbare och närmare kontakt mellan Socionomprogrammets studenter och kommunerna som ingår i projektet. I dagarna har jag till exempel fått positivt besked om att en student fått arbete via detta projekt, berättar Christin Johansson, verksam vid institutionen för socialt arbete.

Från Kiruna till Kramfors

Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund representerar totalt 17 inlandskommuner i Norra Sverige från Kiruna i norr till Kramfors i söder med en yta på ca 33% av Sverige. -Detta är en viktig del för vår region i att ingå i detta samarbete. Vi behöver samarbeta och samverka från båda parter för att tillgängliggöra utbildningen så att den blir så bra som möjligt. Vi tror att detta är framtiden när det kommer kring samverkan med lärosäten där flexibilitet och samverkan står i fokus säger Martin Bergvall, verksamhetschef Akademi Norr.

-Socionomer är en viktig kompetens som vi som region har ett stort behov av under en lång tid framöver. Därför är det extra viktigt att vi samverkar med socionomprogrammet.  Vi vill att våra lärcentra ska vara en förlängd arm till universitetet där Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund är en viktig samordnare tillägger Anna Viltok, utbildningsledare Lapplands kommunalförbund.