"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-20

Socialt kapital - viktig faktor för nyföretagande

NYHET Ny avhandling från Umeå universitet om regionala och individuella drivkrafter för nyföretagande. Avhandlingen visar att socialt kapital kan kompensera för bristen på andra resurser.

Text: Marie Oskarsson

Marcin Rataj, forskare inom kulturgeografi, har studerat kopplingen mellan företagsbildning och affärsmöjligheter. Han har studerat nyföretagande i samtliga svenska kommuner under en tioårsperiod. I sin avhandling visar han hur olika resurser och regionala faktorer påverkar företagsamheten.

Resultaten tyder på att humankapital (människors utbildning och färdigheter), socialt kapital (hur människor litar på och samarbetar med varandra) och företagsklimat är viktiga faktorer för att förstå skillnader mellan kommuner avseende nyföretagande.

Enligt dessa resultat kan humankapital och företagsklimat öka nyföretagande på liknande sätt i olika regionala sammanhang. Vidare tyder resultaten på att en näringslivsstruktur som är väldigt specialiserad och har en hög grad av liknande industrier kan motverka nyföretagande.

Resultaten visar att socialt kapital är en viktig faktor för politik som avser stärka nyföretagande i perifera regioner, till exempel landsbygdskommuner, eftersom socialt kapital kan kompensera för bristen på andra lokala resurser.

– Användningen av socialt kapital bör vara en viktig del i tillväxtstrategier som syftar till att stödja perifera regioner. Dessa resultat ger förutsättningar för mer flexibilitet i vårt tänkande om entreprenörskapets betydelse för en regional utvecklingsstrategi som inte behöver hantera alla regionala utmaningar, utan istället fokusera på vissa regionala fördelar som kan kompensera för brister inom andra områden, säger Marcin Rataj.

– Det behövs separata näringslivspolicyer för urbana, rurala och perifera områden. Landsbygdskommuner och stagnerande regioner skulle ha mest nytta av en skräddarsydd och forskningsstyrd policy - men dessa delar av landet undersöks i mindre omfattning än framgångsrika storstadsområden. Dessutom är resurserna begränsade vad gäller att ge perifera och stagnerande regioner möjligheter att stärka sina ekonomier, avslutar Marcin Rataj.

Länk till pressbild

Länk till avhandlingen

Om disputationen

Marcin Rataj, institutionen för geografi försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Entreprenörskapets geografi. Regionala och individuella drivkrafter för nyföretagande i Sverige (Engelsk titel: The geography of entrepreneurship. Regional and individual determinants of new firm formation in Sweden)

Fakultetsopponent: Professor Raquel Ortega-Argilés, University of Birmingham

Disputationen hålls på engelska

Tid: Fredag 21 februari, 2020, kl. 10:00 - 12:00
Lokal: Hörsal E, Humanisthuset

För mer information kontakta gärna