"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-04

Society Quest – framtidens skola i ett digitalt samhälle

NYHET Den 23 september bjuder Umeå universitet och Linköpings universitet in till Society Quest med temat ”framtidens skola i ett digitalt samhälle”.

Trots höga ambitioner och engagerade lärare så rapporteras sjunkande resultat i svensk skola. I ett framtida digitalt samhälle är dessutom varken traditionell undervisning eller dagens yrkesroller självklara. Hur ska framtidens skola anpassas och formas för att ge alla elever bästa möjliga förutsättning och kunskap.

Ett digitalt sammankopplat evenemang som sker i Umeå och
Linköping samtidigt.

Program

15.00 Välkommen och inledning
15.15 Society Quest

  • Hur undervisar vi i framtidens skola?
    Kommer nya digitala verktyg att öppna för nya pedagogiska metoder?
    Vilken kunskap förmedlar vi?
  • För att rusta elever för det framtida samhället blir nya ämnesområden aktuella, var kommer exempelvis datalogiskt tänkande in?
  • Hur lär vi oss i framtidens skola? Hur kan intelligenta digitala verktyg möjliggöra individanpassning av lärandet och bättre möta olika individers behov av stöd?

16.45 Sammanfattning17.00 Mingel med lättare förtäring
18.00 Slut

För mer information och anmälan

Om Society Quest

Society Quest är en mötesplats mellan samhälle och akademi där utmaningar från samhället matchas med akademisk kompetens. Kontakter och nätverkande skapar en grund för gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt och forskare får insikt om relevanta frågeställningar.

Redaktör: Malin Vikström