"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-23

Sociologi i praktiken löser utmaningar

NYHET Samverkanshusets foaje Triple Helix sjöd av engagemang när studenter från Sociologiprogrammet presenterade lösningar på samhällsutmaningar från uppdragsgivare.

Emma Möller och Malin Josefsson från Vkna.

Kursen Sociologi i praktiken anordnades av Externa relationer, på uppdrag av Sociologiska institutionen, i syfte att ge studenterna ökad kunskap och förståelse för hur sociologiska teorier och metoder kan tillämpas i arbetslivet.
— Grundtanken är att studenter får använda sin kunskap för att hitta lösningar på riktiga samhällsutmaningar från externa aktörer, säger Anna Sandström Emmelin, en av projektledarna från Externa relationer.

De medverkande uppdragsgivarna kom från Umeå kommun, Manpower, Samordningsförbundet, Vkna, Familjelyftet och Medborgarskolan. Studenterna jobbade i grupper under en hel dag med att hitta svar, och presenterade därefter lösningarna för den egna institutionen. Sedan finslipade de lösningarna innan de träffade uppdragsgivarna för en muntlig presentation med stöd av posters. Kursen var frivillig och betygssattes inte. Trots det deltog hela 30 av 35 studenter, och engagemanget var stort.

Linnéa Lindahl och Oscar Pettersson var två av studenterna som ingick i gruppen som svarade på Familjelyftets fråga om hur man kan jobba förebyggande för att stärka familjer. De tyckte att det var en ganska svår frågeställning, men gruppen kom fram till att ett sätt är att påverka politiker för att få mer finansiering till de verksamheter som jobbar förebyggande.
— Det vi kan bidra med är kanske främst att förse dem med en ny infallsvinkel och ge argument för finansiering, säger Oscar Pettersson.

Linnéa Lindahl berättar att hon och de andra studenterna var jättenöjda med kursen.
— Det här är en chans att få använda våra kunskaper i praktiken för första gången.

Emma Möller och Malin Josefsson från Vkna som jobbar med jämställdhet och organisationsutveckling var också nöjda med sitt deltagande.
— Studenterna har avgränsat vår uppgift till en greppbar fråga och presenterat en jättebra lägesanalys. Vi ska kika vidare på deras material och inspireras av det i vårt arbete om föräldraskap på arbetsplatsen.

Enhetschefen på Umeå kommuns Viva arenor externt, Jonas Lundh, var imponerad av hur studenterna hade jobbat med hans uppgift om att få arbetsmarknaden att inkludera människor som inte kan eller vill studera.
— Studenterna presenterade kloka slutsatser om attitydpåverkan hos arbetsgivare. De kom med nya, oskadade idéer och greppade en stor och komplex fråga. Det här har varit en jättespännande form att jobba i – man behöver fräscha ögon.

Sociologi i praktiken är ett pilotprojekt i samverkan mellan Externa relationer och Sociologiska institutionen, som nu ska utvärderas.

Foto: Jessica Larsson Svanlund

Redaktör: Jessica Larsson Svanlund