Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 04 nov, 2016

Sociologiska institutionen skördar ytterligare framgångar hos forskningsråden!

NYHET Vetenskapsrådet delar ut 54,2 miljoner kronor till 12 forskningsprojekt vid Umeå universitet, inom humaniora och samhällsvetenskap, samt utbildningsvetenskap. Av dessa har Sociologiska institutionen beviljats drygt 8,6 miljoner kronor.

Rickard Danell har fått drygt 2,2 miljoner för projektet "Handledarens och forskningsmiljöns betydelse för doktorandens avhandlingsskrivande och framtida forskarkarriär: En longitudinell studie av samförfattarskap, könsskillnader och kumulativa fördelar".

Simon Lindgren har fått 3 miljoner för projektet "Sociala medieeliter: En kartläggning av informell politisk makt på nätet".
Nora Räthzel har fått drygt 3,4 miljoner för projektet "Kooperativ: transformativa hållbara praktiker eller vardaglig rutinisering? En studie av hur tid, rum, sociala relationer och diskurser produceras i kooperativ i Sverige, Storbritannien och Spanien".

Vad det innebär för institutionen
- Det här är mycket positivt. Dessa projekt visar på en del av institutionens bredd, både vad det gäller forskningsfrågor och metoder. Det ska bli spännande att se vad som kommer fram i dessa projekt, säger Jenny-Ann Brodin Danell, prefekt för Sociologiska institutionen.
- Och så klart blir det tårta! Igen!