"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-15

Sockerberoende - hur socker styr växtcellen

NYHET Sabine Kunz utreder i sin avhandling sambanden mellan sockerproduktion, sockersignaler, sockeridentifiering och genuttryck och celldelning i cellkulturer och småplantor av modellväxten backtrav. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet onsdagen den 17 december.

Vad ser vi när vi går in i ett bageri? Ett stort utbud av olika typer av bröd – fullkornsbröd, vetebröd, ciabatta, foccaccia, ... I slutändan är det allt bara mat, vilket ger oss energi till att växa och leva. Även om vi kunde äta allt, valde vi av någon anledning en viss sort, vilket betyder att vi reagerar på olika sätt på de brödtyper vi ser.

En liknande situation återfinns i växtceller. Växtceller innehåller ett enormt utbud av olika former av socker. I allmänhet kan alla dessa sockerarter ses som "bara" energi. Emellertid reagerar växtceller ofta inte på den energi som finns i sockret, utan känner snarare igen olika sockertyper och justerar deras cellulära svar beroende på sockrets identitet. Detta kan exempelvis leda till att celler inducerar uttryck av specifika gener eller celldelning, vilket i sin tur kan främja eller hämma tillväxt och utveckling.

Växter korrigerar snabbt innehållet i de olika sockerföreningarna efter rådande miljöförhållanden, såsom förändringar i ljusintensiteten och kvalitet, temperatur eller CO2-koncentration i den omgivande luften.

Bild på celler av backtrav
Celler hos växten backtrav (Arabidopsis thaliana). Cellerna användes för att studera respons på socker vad gäller både celldelning och genuttryck.

– Dessa justeringar märks omedelbart av växtcellerna, vilka därefter reagerar med en ändring i tillväxt. Med tanke på potentiella miljöförändringar är det viktigt att förstå hur växters tillväxt kan påverkas, säger Sabine Kunz.

Sabine Kunz kommer från Tyskland. Hon har en kandidatexamen i molekylär bioteknologi vid the  Technical University i Dresden och en masterexamen i biologi vid the University of Potsdam. Efter examen flyttade hon till Umeå för doktorandstudier.

Avhandlingen har publicerats digitalt

För mer information, kontakta gärna:

Sabine Kunz, institutionen för fysiologisk botanikTelefon: 076-14 11 033
E-post: sabine.kunz@umu.se

Om disputationen:

Onsdagen den 17 december försvarar Sabine Kunz, institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Sugar-modulated gene expression in cell culture and seedlings of A. thaliana. Svensk titel: Sockerberoende genexpression och celldelning i cellkultur och plantor från Arabidopsis thalianaDisputationen äger rum kl 10.00 i Sal KB3A9, KBC-huset.
Fakultetsopponent är professor Prof. Alison Smith, Department of Metabolic Biology, John Innes Centre, Norwich, UK.

Redaktör: Ingrid Söderbergh