"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-10

Södra Europa riskerar zikautbrott i sommar

NYHET Aedes-myggor i Europa kan sprida zikaviruset i sommar om infekterade flygresenärer introducerar viruset. En analys av temperaturer, myggornas reproduktionsförmåga för virus, och flygpassagerartrafik från zikadrabbade områden visar att delar av södra Europa kan riskera att drabbas av zikautbrott mellan juni och augusti. Detta enligt en studie ledd av forskare vid Umeå universitet som publicerats i tidskriften EBioMedicine.

– Vi vet att ett varmt klimat skapar gynnsamma förhållanden för spridning av myggburna virussjukdomar, säger Joacim Rocklöv, som är forskare vid Enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet och huvudförfattare av artikeln. 

Joacim Rocklöv (foto: Mattias Pettersson)

– Myggornas förmåga att reproducera virus avgörs av ett flertal faktorer, men generellt kan man säga att varmare temperaturer inte bara ökar aktiviteten hos de bitande honmyggorna utan även virusets förmåga att reproduceras inuti myggan. Detta leder till högre risk för infektion hos människor som blir myggbitna. I europeiska regioner där det finns etablerade populationer av Aedes-myggor sammanfaller det varmare sommarklimatet med säsongstoppen i antalet inflygande resenärer från zikadrabbade områden. Dessa sammanträffande spridningsfaktorer placerar södra Europa i riskzonen för zika i sommar.

Som uppföljning till en liknande epidemiologisk studie gjord på det myggburna dengueviruset har en grupp forskare, under ledning av Joacim Rocklöv och i nära samarbete med det Europeiska Smittskyddsinstitutet (ECDC), använt en temperaturbaserad datamodell för beräkna zikavirusets infektionsrisk i Europa. I analysen har forskarna överlappat månadsvis data om inflöden av flygresenärer från zikadrabbade områden till europeiska städer, gjort beräkningar av virusets reproduktionsförmåga hos befintliga europeiska bestånd av Aedes-myggor, och sammanställt befolkningsdata för de områden där myggburen spridning av zikavirus är möjlig.

Huvudfynden, som presenteras i EBioMedicine, visar att:

  • Risken för myggburen överföring av zikaviruset beräknas vara som högst mellan juni och augusti i delar av södra Europa (se kartbild)
  • Antalet flygresenärer från zikadrabbade områden på de amerikanska kontinenterna är som störst samtidigt som Aedes-myggorna har högst spridningspotential.
  • Resultaten från studien kan hjälpa europeisk hälso- och sjukvård att identifiera platser och tidpunkter med förhöjd zikarisk.
Beskrivning av riskområden för juni-augusti. Reproduction Number beskriver hur snabbt zikaepidemier kan förväntas växa och spridas. Vid värden under 1 dör epidemier ut (ljusgul och ljusorgange), vid högre värden (mörkare färger) är tillväxten explosionsartad. (Bild: EBioMedicine)

Forskarnas riskbedömning utgår från att de europeiska Aedes-myggorna har samma potential att sprida zikaviruset som sina syd-, mellan- och nordamerikanska motsvarigheter.

Tidigare forskning visar att ökande temperaturer kommer förlänga den perioden då en potentiell spridningsrisk för myggburna virussjukdomar finns och expandera de geografiska områden som ligger inom riskzonen för epidemier till stora delar av Europa. I det växande myggburna hotet ingår tropiska och subtropiska virus såsom zika och dengue.

Myggarterna Aedes aegypti och Aedes albopictus är idag huvudsakligen ansvariga för spridningen av zikaviruset. Båda myggarterna kommer troligtvis att bli ett permanent inslag i Europa. Aedes-myggor fanns i många europeiska länder under första halvan av 1900-talet. Förekomsten av Aedes aegypti har nyligen dokumenterats i Ryssland och Georgien. Och observationsdata visar att Aedes albopictus idag finns i stora delar av södra Europa och så pass lång norrut som Nederländerna.

Läs artikeln i EBioMedicine

Om publiceringen:

EBioMedicine, artikel: Assessing Seasonal Risks for the Introduction and Mosquito-borne Spread of Zika Virus in Europe. Författare: Joacim Rocklöv, Mikkel Brandon Quam, Bertrand Sudre, Matthew German, Moritz U.G Kraemer, Oliver Brady, Isaac I Bogoch, Jing Liu-Helmersson, Annelies Wilder-Smith, Jan C. Semenza, Kaja Kaasik Aaslav och Kamran Khan. DOI: 10.1016/j.ebiom.2016.06.009.

För mer information, vänligen kontakta:

Joacim Rocklöv, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitetTelefon: 070 636 1635
E-post: joacim.rocklov@umu.se

Högupplösta pressbilder

Översta bilden: Beskrivning av riskområden för augusti. Reproduction Number beskriver hur snabbt zikaepidemier kan förväntas växa och spridas. Vid värden under 1 dör epidemier ut (ljusgul och ljusorgange), vid högre värden (mörkare färger) är tillväxten explosionsartad. (Bild: EBioMedicine)

Redaktör: Daniel Harju