Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-25

Sök stipendier ur Wifstavarfs AB:s stipendiefond

NYHET Är du student, född i landskapet Jämtland eller i Bergs kommun och har bott där i minst 15 år kan du söka medel ur Wifstavarfs AB:s stipendiefond.

Stipendiefonden är avsedd att stödja sådana studerande som inriktar sig på den högre vetenskapliga bildningen. Stipendium kan tilldelas studerande vid samtliga högskoleutbildningar, dock ska inom den filosofiska fakulteten vid universitetet företrädesvis studerande i de humanistiska sektionerna komma i åtanke.

Till erhållande av stipendium kan ifrågakomma studerande som är födda i landskapet Jämtland eller Bergs kommun, som har bott i landskapet respektive kommunen i minst 15 år, och som studerar vid landets högskoleutbildningar (jämlikt Wifstvarfs AB:s gåvobrev av den 30 oktober 1948). Stipendium tilldelas endast studerande som visat verkligt goda anlag för studier och bedriver sina studier med god flit. Stipendierna utgår för läsåret med ca 9 500 kronor och kan innehas av samma person under flera år.

Sökande till stipendium ur fonden för läsåret 2010/2011 har att senast den 15 november 2010 göra ansökan därom hos Jämtlands Läns Landstings utbildning och utveckling, Torsta, 830 43 Ås. Ansökan ska inges på särskilt formulär för stipendieansökan, vilket rekvireras från Jämtlands läns landsting, utbildning och utveckling, JiLU Ösavägen 14, 836 94 Ås, tel. 063-14 73 01, där även närmare upplysningar kan erhållas. I ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Personbevis
  • En A4-sida med din egen syn på varför just du bör komma i fråga för ett stipendium
  • Intyg från universitetet/högskolan om hittills genomförda studier (poäng)

Redaktör: Annica Höglund