"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-12-01

Solbritt Rantapää-Dahlqvist tilldelas Wyethpriset 2005

NYHET Solbritt Rantapää-Dahlqvist, professor i reumatologi vid Umeå universitet, tilldelas Wyethpriset 2005. Hon får priset för sin forskning kring tidig diagnostik av ledgångsreumatism (Reumatoid Artrit, RA). Med en prissumma på 400 000 kronor är Wyethpriset ett av Sveriges största medicinpris och det största inom reumatologi.

Wyethpriset inrättades 2004 i samarbete mellan Svensk Reumatologisk Förening (SRF, en förening för reumatologer ansluten till Svenska Läkaresällskapet) och Wyeth AB. Pristagaren utses av SRF efter bedömning av en kommitté bestående av internationellt erkända professorer och vetenskapsmän.

Priskommitténs motivering lyder: ”Professor Solbritt Rantapää-Dahlqvist bedriver sedan många år en mycket framgångsrik kliniskt forskning som på ett avgörande sätt har bidragit med nya kunskaper om sjukdomsförloppet vid RA. Hennes forskning har visat att det går att förutse RA flera år innan sjukdomsdebut, och att sjukdomen leder till ökad dödlighet och risk för hjärt-kärlsjukdomar. Resultaten av forskningen vid tidig RA är intressanta och håller mycket hög internationell kvalitet.

På ett framgångsrikt sätt har professor Rantapää Dahlqvist lyckats integrera klinisk forskning med framgångsrikt patientarbete och på några år utvecklat en stor och väl fungerande reumatologenhet. Umeå bidrar mycket stark till reumatologins fortsatta utveckling i Sverige.”

Vinnaren tillkännages onsdag 30 november på Svenska Läkaresällskapets riksstämma i Stockholm 2005. Priset delas ut av Göran Skoglund, forskningschef på Wyeth AB, vid en prisceremoni arrangerad av SRF. I samband med prisutdelningen sker en vetenskaplig föreläsning av Solbritt Rantapää Dahlqvist.

Professor Solbritt Rantapää Dahlqvist, Reumatologkliniken vid Norrlands Universitetssjukhus och Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, reumatologi, Umeå universitet, nås på telefon 090-785 00 00 (vxl), 090-785 17 29 eller e-post Solbritt.Rantapaa.Dahlqvist@medicin.umu.se.

Redaktör: Bertil Born