"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-18

Sommarkuser 2022

NYHET I mitten av februari kan sommaren kännas långt borta, men det kan vara värt att börja göra upp planer redan nu. Från och med idag, 18 februari, öppnar vi antagningen till våra populära sommarkurser!

Text: Jonas Vågström

 

Varje sommar har du möjligeten att läsa en sommarkurs vid Umeå uiversitet. Många av dessa ger dig ett tillfälle att utforska ett ämne som du länge varit nyfiken på eller så kan du ta till vara på chansen att djupdyka i något ämne för att förstärka dina möjligheter på arbetsmarknaden.

I år kan vi på Institutionen för kultur- och medievetenskaper erbjuda kurserna:

Materiell kultur i museer - 7,5 hp

Kursen behandlar museologiska perspektiv på materiell kultur med fokus på föremålens roll i museer. Du får lära dig mer om vad ”materiell kultur” är, olika teoretiska och metodologiska aspekter av begreppet och om relationen mellan föremål, besökare och den museala kontexten.
 
Under kursen får du möjlighet att diskutera och analysera materiell kultur i relation till olika genrer av museer utifrån ett internationellt museologiskt forskningsperspektiv. Undervisningen innefattar litteraturstudier, analysövningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Här kan du läsa mer om kursen och göra din anmälan

Kreativt skrivande A: Ett litterärt projekt - 7,5 hp

Genom kursen får du möjlighet att fördjupa dig i ett avgränsat område som är av betydelse för ditt eget litterära skapande. Du får lära dig mer om processinriktat skrivande genom att formulera ett eget litterärt projekt. I det processinriktade skrivandet ingår dessutom läsning av skönlitteratur och facklitteratur som kan hjälpa dig att utforma projektet.
 
Kurslitteratur och responssamtal ger dig möjlighet att skapa förståelse för hur det egna skrivandet fungerar i mötet med olika läsare och hur det du skriver kan förstås i en vidare kontext.  
 
Genom kursen utvecklar du också din förmåga att förhålla dig till och ge respons på andras texter. 

Här kan du läsa mer om kursen och göra din anmälan

Swedish Culture and Everyday life - 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till det Svenska samhället, kulturen och det svenska vardagliga livet. Under kurser utforskas en rad teman och frågor inom samtidskulturen som kön, minoritetsgrupper, stad och landsbygd, civila rörelser och jämlikhet, och frågor om natur, turism och hållbarhet.

Kursen bygger i huvudsak på analys av material från etnografiskt fältarbete och populärkultur där representationer av svenskhet och svensk kultur och identitet lyfts fram och problematiseras.

Här kan du läsa mer om kursen och göra din anmälan