"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-09

Sömnapné – en behandlingsbar folksjukdom

NYHET Sömnapné med nattliga andningsuppehåll är en behandlingsbar folksjukdom. Vid båda huvudtyperna av sömnapné är det bättre att sova på sidan än i ryggläge, konstaterar Carin Sahlin i den avhandling hon försvarade vid Umeå universitet den 3 april.

Sömnapné förekommer i två former. Vanligast är s.k. obstruktiv sömnapné, där luftvägarna av någon orsak är förträngda. Symtomen är bl.a. snarkning och dagtrötthet. Den andra formen, central sömnapné, förekommer vid hjärtsvikt och stroke (slaganfall) och har okända orsaker.

I avhandlingen understryks att det vid utredning av sömnapné är viktigt att använda en kroppspositionsgivare, eftersom både obstruktiv och central sömnapné är vanligare i ryggläge än i sidoläge. Det är också viktigt att registrera bröst- och bukandningsrörelserna för att kunna skilja mellan obstruktiva och centrala apnéer.

Det är känt att obstruktiv sömnapné är vanligast i ryggläge, men mindre känt hur positionen påverkar förekomsten av central apné. I en delstudie på 20 patienter med hjärtsvikt och central sömnapné framkom att de hade nästan dubbelt så många centrala apnéer i ryggläge jämfört med sidoläge, vilket är ett nytt fynd. I en annan delstudie på undersöktes 44 patienter med obstruktiv sömnapné med och utan individuellt utformad sömntandställning för att dra fram underkäken och underlätta andningen. Det visade sig att antalet sömnapnéer minskade med tandställning och att sömnkvaliteten förbättrades.

Hos 132 patienter med stroke, bland vilka 17% hade obstruktiv sömnapné och 21% central sömnapné, visade det sig under tio års uppföljning att personer med obstruktiv sömnapné hade hälften så lång överlevnad som övriga patienter. Obstruktiv sömnapné är således en riskfaktor för förtida död hos strokepatienter. Däremot framkom inte motsvarande risk hos patienter med central sömnapné.

Carin Sahlin är uppvuxen i Norrbottens län och har studerat i Umeå. Hon arbetar som biomedicinsk analytiker vid andningsenheten, Lung- och allergikliniken, Norrlands universitetsjukhus, Umeå, och kan nås på tel. 090-785 25 96,
mobil: 070-553 52 31, epost carin.sahlin@lung.umu.se

Fredagen den 3 april 2009 försvarade Carin Sahlin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Sleep apnea and Sleep -diagnostic aspects. Svensk titel: Sömnapné och sömn – diagnostiska aspekter.
Fakultetsopponent var professor Åke Tegelberg, Malmö högskola och Uppsala universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-18959

Redaktör: Hans Fällman