"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-15

Sonja Kovalevsky-dagar lockar matteintresserade gymnasister

NYHET 16–17 november samlas ett hundratal matematikintresserade gymnasister från hela landet på Umeå universitet för att delta i Sonja Kovalevsky-dagarna. Evenemanget syftar till att öka intresset för matematik bland gymnasieungdomar som står inför valet av högskoleutbildning.

– Vår förhoppning är att dagarna ska inspirera eleverna. Vi vill visa dem att matematikämnet rymmer många intressanta användningsområden, men också att matematiken i sig är fantastiskt spännande, säger Catarina Rudälv, universitetslektor i matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet och en av arrangörerna av Sonja Kovalevskydagarna. Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig till tredjeårsgymnasister och arrangerades första gången under Världsmatematikåret 2000. Sedan dess har dagarna varit ett årligt evenemang med många nöjda deltagare. Alla gymnasieskolor i landet erbjuds att skicka två elever till matematikdagarna. Rektorer och lärare utser deltagarna, helst både en kvinnlig och en manlig elev med ett levande intresse för matematik. Syftet med Sonja Kovalevsky-dagarna är att visa vilken viktig roll matematiken har i samhället, ge exempel på aktuell forskning och användning av matematik, ge möjligheter att knyta kontakt med likasinnade och en chans att möta inspirerande förebilder inom utbildning, forskning och näringsliv. – Vi tror att det är väldigt viktigt att matematikintresserade ungdomar får träffa andra med samma intressen. Vi hoppas också att de forskare och näringslivsföreträdare de får kontakt med under dagarna kan bli viktiga förebilder för dem, säger Catarina Rudälv. Programmet rymmer en rad föreläsningar och workshops på campus. Eleverna besöker också Umevatoriet i Umeå.
Läs hela programmet för Sonja Kovalevsky-dagarna här.

Sonja Kovalevsky var en välkänd och framstående matematiker, Sveriges första kvinnliga professor och faktiskt också världens första kvinnliga professor i matematik. Hon verkade vid Stockholms högskola fram till sin död 1891. Hennes liv blev dramatiskt genom de politiska och samhälleliga villkoren för en radikal och intellektuell kvinna i dåtidens Ryssland. Stockholms högskola gav henne möjlighet att verka som matematiker, något som hon förvägrades av andra universitet i Europa eftersom hon var kvinna. Hon var också en uppskattad författare.

För mer information, kontakta gärna: Catarina Rudälv, universitetslektor, institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet Telefon: 090-786 51 31, 070-528 19 65
E-post: catarina.rudalv@math.umu.se

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har 5000 studenter, 300 forskarstuderande och en stark forskning. Fakultetens institutioner och tre högskolor, Tekniska högskolan, Designhögskolan och Arkitekthögskolan, samlar forskning och utbildning inom kemi, fysik, biologi, datavetenskap, matematik, teknik, lärarutbildning, arkitektur och design.

Redaktör: Anna-Lena Lindskog