"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-10-25

Spännande dagar om fysik

NYHET År 2005 är Fysikens år till minne av Albert Einsteins berömda artiklar under året 1905. I år fyller dessutom Umeå universitet 40 år. Den 2–3 november firas detta med Fysikdagarna i Umeå.

Vartannat år anordnar Svenska Fysikersamfundet Fysikdagar, en konferens för lärare och fysiker, och i år går dessa av stapeln i Umeå. Dagarna består av populära föredrag om fysik, studiebesök, laborationer, utställningar och demonstrationer.

Drygt 450 personer från hela Sverige kommer att besöka arrangemanget. Bland annat kommer Pär Holmgren, chef för SVT:s väderredaktion, att föreläsa om varför vårt klimat förändras och Victoria Dyring, producent för Hjärnkontoret, kommer att berätta om hur man kan samarbeta med barn och forskare. Via länk kommer astronauten Christer Fuglesang, Umeå universitets hedersdoktor, att delta. På plats finns också den danska showgruppen EuroPhysicsFun.

Flera världsledande forskare kommer också att finnas på plats. Bland annat kommer Lene Vestergaard Hau från Harvard University att prata om sin forskning. Hon har lyckats med konststycket att bromsa ljus och till och med att stoppa det helt. En annan gäst är Jean-Michel Raimond från Paris som är världsledande inom s.k. kvantinformation. Umeåfysikern Mattias Marklund, som i år tilldelats Tage Erlanders pris av Kungliga Vetenskapsakademien, föreläser på temat ”Tomrum, lasrar och astrofysik”.

Fysikdagarna kommer i år att samordnas med fortbildningsdagarna som arrangeras av den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Under dagarna bjuds därför också på föreläsningar om biologi, kemi, matematik och teknik med en fysikprofil.

Arrangör för Fysikdagarna är institutionen för fysik vid Umeå universitet och Svenska Fysikersamfundet.

Redan söndagen den 30 oktober kl 19 smygstartar Fysikdagarna med populärvetenskapliga föreläsningar om Sveriges rymdprogram och en guidad rundvandring bland olika satellitmodeller.

Tisdagen den 1 november kl 18 ordnar Fysikersamfundets sektion Kvinnor i fysik en session med rubriken ”Var är våra kvinnliga fysikfakultetskollegor?”

Senare på kvällen, kl 20, har Utbildningssektionen ett seminarium om val av projektarbete på gymnasieskolan.

Fullständigt program finns på

www.teknat.umu.se/fysikdagar05 Datum: 2-3 november

Plats: Huvudföreläsningarna äger rum i Aula Nordica, övriga föreläsningar och workshops främst i Naturvetarhuset

För ytterligare information:

Maria Hamrin, huvudansvarig för FysikdagarnaTelefon: 090-786 50 31
E-post: maria.hamrin@space.umu.se

Karin Wikman, samordnare för FortbildningsdagarnaTelefon: 090-786 60 24, 070-31 36 124
E-post: karin.wikman@adm.umu.se

Umeå universitetet invigdes år 1965. Under de första åren hade universitetet 2 000–3 000 studenter fördelade på tre fakulteter. I dag är universitetet internationellt framstående inom flera forskningsområden och har 28 000 studenter fördelade över fem fakulteter. Under hela 2005 kommer jubileet att firas med olika evenemang.
Fler jubileumsevenemang finns på jubileumswebben: www.umu.se/infoenheten/jubileum05/

Redaktör: Karin Wikman