"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-23

Spännande program med internationella föreläsare

NYHET Tre internationella föreläsare, inom områdena Anknytning, Tillämpad utvecklingspsykologi respektive Motorisk och perceptuell utveckling, har bjudits in till Institutionen för psykologi för att dels ge seminarier och dels undervisa på kurser under höstterminen.

Institutionens profilområde ”Utveckling i alla livsfaser” har, tack vare internationaliseringsmedel från Samhällsvetenskapliga fakulteten, haft möjligheten att bjuda in tre internationella föreläsare. De kommer, i digital form, att ge varsin presentation inom ramen för institutionens seminarieserie samt ge varsin föreläsning på de respektive kurser i utvecklingspsykologi som ges under höstterminen 2021.

Anknytning

Professor Antonia Bifulco från Middlesex University, London, höll ett seminarium tidigare i juni om anknytning och metoden Attachment Style Interview (ASI). I september återkommer hon för att hålla en föreläsning  på den avancerade kursen i utvecklingspsykologi, Människan i ett utvecklingsperspektiv, om forskning kring anknytning i ungdomsperioden.

Tillämpad utvecklingspsykologi

Dr Ross Greene, från USA och grundare av vårdmetoden Collaborative and Proactive Solutions (CPS), kommer att ge en presentation samt en föreläsning kopplat till sitt arbete med metoden CPS i bemötande av barn med utmanande beteende. Föreläsningen kommer att hållas i oktober på den specialkurs i tillämpad utvecklingspsykologi som kommer att ges för psykologprogrammen, termin 9.

Motorisk och perceptuell utveckling

Professor Daniela Corbetta, The University of Tennessee, Knoxville, kommer att ge en forskningspresentation samt en föreläsning på temat ”Motorisk och perceptuell utveckling hos spädbarn/dynamiskt systemperspektiv". Föreläsningen kommer att hållas på baskursen i utvecklingspsykologi i november 2021.

Områdesledare: Utveckling i alla livsfaser