"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-04-20

Spännande samarbete mellan polis- och socionomstudenter

NYHET Socionom och polis är yrkeskategorier som ofta möter samma problemgrupper. För att underlätta framtida yrkessamarbete låter Umeå universitet dessa studenter jobba tillsammans både teoretiskt och praktiskt – bland annat med verklighetstrogna rollspel.

Den 4 maj inbjuds media till ett dramatiserat tillslag mot en bil med ’’problemungdomar’’.

Samarbetet mellan de båda yrkesgrupperna har på senare år livligt diskuterats inte minst i samhällsprogram som ”Kalla Fakta” och ”Reportrarna”. Tyvärr är det oftast bristerna som lyfts fram. Detta leder ibland fram till att konflikter, myter och fördomar om respektive yrkesgrupp förstärks och kan, som en självuppfyllande profetia, motverka konstruktiva och vettiga samarbetsförsök.

Inom de båda utbildningarna har Umeå universitet som målsättning att redan under utbildningstiden förbereda studenterna på framtida samarbete. Under en månads studier om ungdomsproblem och ungdomskriminalitet integreras de båda studentgrupperna i såväl teoretisk som praktisk, casebetonad undervisning.

Studenterna har gemensamma föreläsningar från de två fälten, kurslitteratur, litteraturseminarium, examination, gruppuppgifter, övningar och fall- och casemetodik.

Det kanske mest centrala och belysande inslaget är fallet, caset, med ”Fyra ungdomar i stulen bil”:

Polisstudenterna stoppar en stulen bil med fyra ungdomar (skådespelare), gör rapport. Ett PM skickas till socialtjänsten (socionomstudenter) som kallar föräldrar och ungdomar till samtal. I socialtjänstens lokaler genomförs samtalen.

Skådespelarna har en regi där problematiken är realistisk och det framskymtar gängbildning och ungdomsproblematik. Socionomstudenterna tar initiativ till en samrådsgrupp om ungdomsproblematik i ett närbeläget bostadsområde och skissar på ett förebyggande samarbete med andra grupper i området. Polisens arbete fortskrider och en förundersökning startas angående den stulna bilen. I dessa förhör medverkar socionomstudenterna som representanter för socialtjänsten och ger samtidigt respons på de PM polisstudenterna skrivit. Därefter avslutas projektet med att studenterna beskriver hur respektive yrkesgrupp arbetat och drar slutsatser om framtida samarbete.

Media inbjuds till en förkortad uppvisning i de mer dramatiska inslagen där både skådespelar och studenter är inblandade: tillslag mot bil, samtal med problemungdom och föräldrar samt samarbetssituationer.

Tid: Tisdag 4 maj kl 09.00
Plats: Polishögskolan, Umestan

För ytterligare information:

Stig-Arne Berglund, socionomutbildningen090-786 78 67
stig-arne.berglund@socw.umu.se

Kenneth Sundström polisutbildningen090–786 63 89
kenneth.sundstrom@polis.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg