"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-28

Spår av sork och lämmel syns från satelliter

NYHET Sorkar och lämlar har en stor effekt på fjällvegetationen, så stor att den kan observeras från satelliter. Det visar en studie av forskare vid Umeå universitet som publiceras online i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change.

– Studien visar att det är viktigt att ta hänsyn till växtätare som sorkar och lämlar när man ska förstå hur fjällvegetationen ser ut och hur den kommer att påverkas av framtida klimatförändringar, säger Johan Olofsson, universitetslektor i ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet och huvudförfattare till artikeln.
Bildtext: Ett av de hägn i Abisko som
användes i studien.
I nordliga områden varierar mängden sorkar och lämlar kraftigt mellan olika år i regelbundna tre–femårscykler. I 14 års tid har forskarna i ett område kring Abisko i nordligaste Sverige studerat växtligheten i och utanför hägn som utestänger smågnagare. Deras resultat visar att sorkar och lämlar minskar mängden vegetation med 12–24 procent under ett toppår med mycket gnagare. – Det som är nytt med den här studien är dels att den visar att de regelbundna sork- och lämmelcyklerna driver synkrona cykler i hur mycket vegetation det finns i fjällen, dels att effekterna är så stora och sker över så stora områden att de kan observeras från satelliter, säger Johan Olofsson. Forskarna har undersökt växtligheten i tolv olika områden i Abiskoområdet. Genom att göra mer noggranna undersökningar än vad som tidigare gjorts kan de konstatera att det finns regelbundna variationer i hur mycket växtbiomassa det finns på fjället och att det faktiskt är sorkar och lämlar som påverkar variationen. Effekterna har med hjälp av satellit konstaterats i ett område som omfattar 770 kvadratkilometer.

För mer information, kontakta gärna: Johan Olofsson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet Telefon: 090-786 77 04, 070-2645889
E-post: johan.olofsson@emg.umu.se

Originalartikel:
Johan Olofsson, Hans Tommervik och Terry Callaghan: Vole and lemming activity observed from space, Nature Climate Change (2012), published online 27 May 2012, http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1537.html

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har 5000 studenter, 300 forskarstuderande och en stark forskning. Fakultetens institutioner och tre högskolor, Tekniska högskolan, Designhögskolan och Arkitekthögskolan, samlar forskning och utbildning inom kemi, fysik, biologi, datavetenskap, matematik, teknik, lärarutbildning, arkitektur och design.

Redaktör: Anna-Lena Lindskog