"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-17

Sparbanksstiftelsen Norrland har beviljat drygt 2,5 miljoner kronor till IFOR vid Umeå universitet

NYHET Beslutet innebär en förstärkning av innovationssamarbetet mellan Umeå universitet, SLU och näringslivet kring utvecklingen av Intelligenta Fordon Off-Road, IFOR.

– Det är utomordentlig glädjande att vår ansökan beviljats. Det innebär en vidareutveckling av IFOR som kluster och innovationssystem inom avancerad off-road teknologi. Ansökan är speciell eftersom den inte avser forskningsfinansiering, utan resurser för att arbeta med överföring av kompetens och resultat samt initiering av nya forskningssamarbeten. Det här är ett av de få verkliga näringslivskluster som vi har i regionen, säger Ulf Edlund, prorektor för samverkan, Umeå universitet
– Samverkan mellan regionens näringsliv, Umeå universitet och SLU har sällan varit så tydligt som just inom detta område där IFOR har en central roll för klustrets vidareutveckling. Detta är det största bidrag vi beviljat till ett samverkansprojekt mellan universitet och näringsliv och vi har naturligtvis den förhoppningen att vår insats ska bidra till ett framgångsrikt samarbete, säger Lars Karlgren, bankdirektör Sparbanksstiftelsen Norrland.

Regionen har en mycket stark position som producent och brukare av teknik för terränggående markfordon inom skogsindustri, gruvnäring och militärt försvar. Fortsatt tillväxt är i hög grad beroende av företagens förmåga att leda den tekniska utvecklingen i internationell konkurrens. Nyckelfaktorer för detta är god kompetensförsörjning och förmåga att snabbt omsätta nya tekniska landvinningar i kommersiella produkter.

Målen för innovationssamarbetet är:

•att trygga företagens kompetensförsörjning genom ökad överföring av kunskap och kompetens från forskningsverksamhet vid och omkring IFOR till deltagande företag
•ökat nyttiggörande av forskningsresultat genom kommersialisering av forskningsresultat i befintliga företag eller genom nya företag

Sparbanksstiftelsens anslag på 2 550 000 kronor innebär en vidareutveckling av IFOR-klustret. Bland annat genom att förstudier, experiment och utredningar – tekniska frågeställningar från näringslivet – behandlas av forskare inom IFOR-klustret. Något som i sin tur kan ge underlag till kommersiell- eller akademisk vidareutveckling. Anslaget möjliggör också en satsning på företagsdoktorander.
– Framgångsrik kommersialisering av forskningsresultat är en indikator på forskningens kvalité, precis som vetenskaplig publicering i prestigefyllda tidskrifter. Det ligger därför i vårt egenintresse att arbeta också med dessa frågor, förklarar Martin Servin, föreståndare för IFOR.

Hans Eliasson, talesman för Skogtekniska klustret och VD för Cranab i Vindeln:
– Det här är mycket bra! Det stärker våra möjligheter att behålla den ledande position vi har som tillverkare av maskiner inom skogsnäringen. Forskningen kring kranspetsstyrning är till exempel mycket intressant att följa. Med dessa medel blir det också möjligt att skapa mindre sidoprojekt med diverse intressanta tillämpningar.

IFOR:s teknologiska vision på lång sikt är markfordon med förmåga att självständigt navigera i obanad terräng och utföra arbetsuppgifter med ett arbetsredskap, utan avkall på effektivitet eller säkerhet. På kort sikt resulterar IFOR i tekniker för ökad automation och intelligens i maskiner. Syftet med detta är att stärka interaktionen mellan maskin, terräng och människa för att förbättra operatörens arbetsmiljö, öka produktivitet och tillförlitlighet samt att ge större miljöhänsyn. IFOR initierades 2001 vid Umeå universitet på initiativ från näringslivet och med ekonomiskt stöd från Kempestiftelserna. Målsättningen var att skapa ett centrum för forskning inom intelligent off-road teknologi och utgöra ett kompetenskluster inkluderande akademier och industri. Stödet från näringslivet är starkt. Forskning kring förarlösa fordon sker med en skotare lånad av Komatsu Forest (Umeå). Vid universitetet finns även en kranarm från Cranab (Vindeln), där nya tekniker för kranstyrning utvecklas. 2004 erkändes IFOR som nationellt kluster inom teknikområdet och beviljades medel för fortsatt utveckling från VINNOVA, ISA och NUTEK. IFOR-satsningen drivs i samarbete mellan Umeå universitet, SLU - Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsinstitutet Skogforsk och maskintillverkare i regionen, från vilka initiativet till IFOR kom. Bland de företag och näringslivsaktörer som samverkar med IFOR finns Komatsu Forest, Holmen Skog, Sveaskog, BAE Systems Hägglunds och LKAB.

För mer information kontakta:

Lars Karlgren, bankdirektör Sparbanksstiftelsen Norrland, tel: 070-583 76 36

Fredrik Lundberg, bankdirektör Swedbank, tel: 070-376 80 99

Ulf Edlund, prorektor för samverkan, Umeå universitet, tel: 070-320 46 46

Hans Eliasson, VD Cranab och representant för Skogtekniska klustret, tel: 0933-13 567

Martin Servin, föreståndare för IFOR, Umeå universitet, tel: 090-786 6508

Pressbild finns på: www.presskontakt.umu.se/pressbilder/IFOR.JPG Läs mer om IFOR: www.cs.umu.se/research/ifor/indexsw.htm www.ucit.umu.se/main.php?view=t/6/55

Redaktör: Carina Dahlberg