"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-11-13

Sparbankstiftelsen stödjer utbildning i energiteknik

NYHET Sparbankstiftelsen Norrland ger 250 000 kr till utveckling av IT-baserade distanskurser i energiteknik inom Tekniska högskolan. Kurserna är en del i påbyggnadsprogrammet Energy-online, vilket ingår i ett samarbete mellan sex olika lärosäten i Sverige.

Det planerade påbyggnadsprogrammet vänder sig till studenter som redan har en grundläggande högskoleingenjörsexamen inom t.ex. energi-, bygg-, eller maskinteknik. Påbyggnadsprogrammet kommer att leda till en magister- alternativt masterexamen och byggs upp av ett basblock, ett antal valbara fördjupningskurser och ett examensarbete. Det kommer också att vara möjligt att söka till enskilda kurser. Beroende på när formella beslut tas, så kommer programmet att starta 2006 eller 2007. Mer information om programmet ges på hemsidan: www.energy-online.org

De samverkande lärosätena är Umeå universitet, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Karlstad universitet, högskolan i Gävle samt Kungliga tekniska högskolan som också har ledningsansvaret för programmet. Kurserna ska ges på engelska och kommer att ske med stöd av IT-baserade distanshjälpmedel. För en enskild student blir det därmed enklare att välja kurser vid olika högskolor, men samtidigt ställs nya krav på undervisningsformerna.

Genom samarbetet kommer de olika högskolorna att kunna bidra med sina respektive specialkompetenser. Inom Tekniska högskolan vid Umeå universitet så är det institutionen för tillämpad fysik och elektronik som kommer att utveckla fem kurser inom programmet. Distansformen via Internet innebär ett omfattande arbete med att anpassa föreläsningar, räkneövningar och handledning så att det passar IT-baserade utbildningsformer.

Sparbankstiftelsen Norrland har för detta arbete beviljat ett bidrag på 250 000 kronor. Sparbanksstiftelsen Alfa har sedan tidigare beviljat totalt 478 000 kr till projektet för utvecklingsarbete vid högskolorna i Karlstad och Linköping.

Onsdagen den 16 november 2005 kl. 10.00 anordnas en presskonferens på Föreningssparbanken, Styrelserummet, V. Rådhusgatan 5, Umeå.

För mer information, kontakta:Åke Fransson, institutionen för tillämpad fysik och elektronikTel: 090-786 50 33
E-post: ake.fransson@tfe.umu.se

Ronny Östin, institutionen för tillämpad fysik och elektronikTel: 090-786 63 37
E-post: ronny.ostin@tfe.umu.se

Redaktör: Karin Wikman