"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-31

Specialdesignade antikroppar kan riktas mot Alzheimers och Parkinsons sjukdom

NYHET Stora satsningar pågår för att oskadliggöra små – men giftiga – proteinsammansättningar som uppstår vid bland annat Alzheimers sjukdom. Forskare vid Umeå universitet har nu utvecklat en teknik som gör det möjligt att designa antikroppar som är specifikt inriktade mot de skadliga proteinerna.

– Vi hoppas att man med hjälp av denna teknik ska kunna tillverka "nästa generations" terapeutiska antikroppar mot bland annat Alzheimers och Parkinsons sjukdom, säger Anders Olofsson, som leder en forskargrupp vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Umeå universitet.
Resultaten är publicerade i tidskriften PLoS ONE.

Alzheimers och Parkinsons sjukdom samt den i Norrland vanliga Skelleftesjukan hör alla till en sjukdomsgrupp som totalt består av 29 olika sjukdomar. Gemensamt för sjukdomarna är en felaktig proteinsammansättning som i slutändan leder till proteinaggregat i olika vävnader. I mycket hög förstoring ser aggregaten ut som långa trådar vilka gemensamt kallas amyloid.
 – Även om amyloida aggregat i vävnaden korrelerar med sjukdom så pekar ett stort antal oberoende undersökningar på att mindre, fortfarande lösliga sammansättningar, är betydligt giftigare. Dessa benämns med ett gemensamt namn för oligomerer.

En intressant metod ur terapeutisk synpunkt är att med hjälp av antikroppar selektivt försöka oskadliggöra dessa oligomera sammansättningar. För Alzheimers sjukdom pågår sedan flera år kliniska studier på människa. I dag har en metod som benämns passiv vaccinering fått stor uppmärksamhet.  Istället för att använda patienternas eget immunförsvar för att skapa antikroppar, som vid en vanlig vaccinering, använder man redan färdiga antikroppar som är specifikt designade för att nå ett särskilt mål. Metoden anses säkrare eftersom man inte aktiverar kroppens eget försvar och att man därigenom kan behålla en kontroll på antikropparnas egenskaper, justera dosen och, om nödvändigt, även avbryta behandlingen.

– Att designa antikroppar som bara binder till oligomera sammansättningar kan dock liknas vid att leta efter en nål i en höstack, eller kanske snarare att leta efter en nål i en stack av nålar, förklarar Anders Olofsson.

Forskargruppen vid Umeå universitet presenterar i sin studie en generell metod för att designa oligomer-specifika antikroppar och beskriver även vilka biokemiska och biofysiska egenskaper som kontrollerar detta. De har testat tekniken genom att framställa oligomer-specifika antikroppar mot Amyloid β och α-synuclein, två polypeptider som associeras till Alzheimers respektive Parkinsons sjukdom.
– Men vår metod är dock generell och kan riktas mot i princip vilken proteinsammansättning som helst. Den är därför möjligen intressant för betydligt fler sjukdomar, avslutar Anders Olofsson.

Originalpublikation

"A Generic Method for Design of Oligomer-Specific Antibodies"
Kristoffer Brännström, Malin Lindhagen-Persson, Anna L. Gharibyan, Irina Iakovleva, Monika Vestling, Mikael E. Sellin, Thomas Brännström, Ludmilla Morozova-Roche, Lars Forsgren, Anders Olofsson

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Olofsson, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Umeå universitetTelefon: 070-354 33 01
E-post: anders.olofsson@umu.se
 

Redaktör: Karin Wikman