"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-16

Specialdesignade molekyler stoppar urinvägsinfektioner

NYHET Urinvägsinfektioner har en tendens att återkomma. Veronica Åberg har i sin avhandling närmat sig en lösning på problemet genom att låta specialdesignade molekyler avväpna bakterierna. Strategin har också potential för att användas mot andra infektioner.

Resultaten har publicerats i den amerikanska vetenskapsakademiens tidskrift PNAS. Där visar Veronica Åberg och hennes kollegor att små specialdesignade molekyler kan blockera den sjukdomsalstrande förmågan hos bakterien E. coli som orsakar urinvägsinfektion. På bakteriens yta bildas normalt ett stort antal griparmsliknande utskott som kallas för pili, men forskarna har nu framställt molekyler som gör att pili överhuvudtaget inte kan bildas. Molekylerna förhindrar på så sätt bakterierna från att samspela med kroppens celler och därmed förlorar de också sin infektionsförmåga.
– Vi har hittat ett helt nytt sätt att angripa infektionssjukdomar på. Med traditionell antibiotikabehandling dödar man bakterierna eller stoppar deras tillväxt, vi avväpnar dem i stället. Förhoppningsvis kan det här leda till att bakterier inte blir motståndskraftiga mot den här typen av antibakteriella substanser lika snabbt, berättar Veronica Åberg.

I de lägre delarna av urinvägarna kan E. coli undgå kroppens immunförsvar och vissa typer av antibiotika genom att kapsla in sig. Som tur är verkar pili vara en förutsättning för inkapslingen och pili kan som sagt den nya avväpningsstrategin råda bot på. I förlängningen skulle därför de specialdesignade molekylerna med fördel kunna användas ensamma eller i kombination med dagens behandlingsformer. Det skulle minska risken för återkommande urinvägsinfektioner.

Veronica Åberg har studerat molekylernas effekt och funktion med flera olika analysmetoder och stammar av E. coli.
– Det finns också andra typer av bakterier som infekterar oss människor på samma sätt som E. coli. I och med att vi i detalj kan förstå hur molekylerna stör bildandet av pili har vi också lagt grunden för att studera och eventuellt utveckla nya behandlingsmetoder mot andra infektionssjukdomar som till exempel vissa typer av hjärnhinneinflammation och magåkommor, säger Veronica Åberg.

Fredagen den 24 november försvarar Veronica Åberg, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Peptidomimetics based on ring-fused 2-pyridones – Probing pilicide function in uropathogenic E. coli and identification of Aß-peptide aggregation inhibitors”. Disputationen äger rum kl. 10:00 i KBC-huset, KB3B1, Fakultetsopponent är Morten Grötli, universitetslektor i läkemedelskemi vid Göteborgs universitet.
 Veronica Åberg kommer ursprungligen från Gällö utanför Östersund.

För ytterligare information, kontakta:

Veronica Åberg, kemiska institutionen Telefon: 090-7869329
E-post:veronica.aberg@chem.umu.se eller Fredrik Almqvist, kemiska institutionen Telefon: 090-786 69 25
E-post: fredrik.almqvist@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman