"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-09

Specialistsjuksköterskeexamen barn och ungdomar får hög kvalitet

NYHET Åtta av Umeå universitets specialistsjuksköterskeexamina fick hösten 2014 omdömet bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering. I UKÄ:s uppföljning har nu inriktningen mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar fått grönt ljus.

- Vi är mycket glada över det här beskedet som är ett kvitto på att det omfattande arbete som gemensamt lagts ner på analys och de systematiska åtgärderna som vidtagits har gett önskad effekt, säger Kerstin Viglund, ordförande för programrådet för sjuksköterskeprogram, PRS.

Förra veckan fick sex specialistsjuksköterskeexamina omdömet hög kvalitet i uppföljningen och nu återstår bara besked för specialistsjuksköterskeexamen för vård av äldre.

Åtgärder

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn- och ungdomar fick hög kvalitet på fyra examensmål och bristande kvalitet på två.

De åtgärder som vidtagits är revidering av utbildningsplan och kursplaner, samt ytterligare en obligatorisk baskurs som heter Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad. Tyngdpunkten har legat på översyn och tydliggörande av förväntade studieresultat och hur de examineras.

- För alla specialistsjuksköterskeutbildningar har vi utvecklat organisationen av handledning och bedömning av självständiga arbeten – det innefattar översyn av förväntade studieresultat och betygskriterier samt införande av betygskommittéer, säger Britt-Marie Lindgren, prefekt vid Institutionen för omvårdnad.

Examenstillståndet ifrågasätts inte

De ifrågasatta utbildningarna fick ett år på sig att analysera orsakerna och att sätta in åtgärder för att komma till rätta med bristerna. UKÄ:s bedömare anser att analyserna är relevanta och genomtänkta och att de åtgärder som har vidtagits är rimliga och ändamålsenliga. UKÄ bedömer att dessa utbildningar vid Umeå universitet nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och de därmed ska ges det samlade omdömet hög kvalitet. Under sådana omständigheter finns det inte längre skäl att ifrågasätta aktuella examenstillstånd.

Syftet med Universitetskanslersämbetets utvärderingar är att säkerställa att utbildningarna håller mycket hög eller hög kvalitet och den övergripande frågan är om studenterna når de nationella examensmålen.

Kontaktpersoner

Britt-Marie Lindgren, prefekt vid Institutionen för omvårdnad, 090-786 92 61, 070-643 33 08
Kerstin Viglund, ordförande, programrådet för sjuksköterskeprogram, 090-786 92 64, 076-766 17 76

Redaktör: Lena Åminne