Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 20 jun, 2018

Specialistsjuksköterskeexamen inriktning vård av äldre får hög kvalitet

NYHET Åtta av Umeå universitets specialistsjuksköterskeexamina fick hösten 2014 omdömet bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering. UKÄ:s uppföljning ger nu även den sista av dessa åtta – vård av äldre - hög kvalitet.

- Det här är ett mycket glädjande besked och nu har alla våra specialistsjuksköterskeexamina fått hög kvalitet, säger Kerstin Viglund, ordförande för programrådet för sjuksköterskeprogram, PRS.

Åtgärder

Examen med inriktning mot vård av äldre fick hög kvalitet på tre examensmål och bristande kvalitet på tre.

De åtgärder som vidtagits är bland annat införande av en ny kurs, Kliniska bedömningar och omvårdnad inom vård av äldre, och utveckling av det självständiga arbetet.

- För alla specialistsjuksköterskeutbildningar har vi utvecklat organisationen av handledning och bedömning av självständiga arbeten – det innefattar översyn av förväntade studieresultat och betygskriterier samt införande av betygskommittéer, säger Britt-Marie Lindgren, prefekt vid Institutionen för omvårdnad.

Examenstillståndet ifrågasätts inte

Den ifrågasatta utbildningen fick ett år på sig att analysera orsakerna och att sätta in åtgärder för att komma till rätta med bristerna. UKÄ:s bedömare anser att analyserna är relevanta och genomtänkta och att de åtgärder som har vidtagits är rimliga och ändamålsenliga. UKÄ bedömer att utbildningen vid Umeå universitet nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och programmet därmed ska ges det samlade omdömet hög kvalitet. Under sådana omständigheter finns det inte längre skäl att ifrågasätta det aktuella examenstillståndet.

Syftet med Universitetskanslersämbetets utvärderingar är att säkerställa att utbildningarna håller mycket hög eller hög kvalitet och den övergripande frågan är om studenterna når de nationella examensmålen.

Kontaktpersoner

Britt-Marie Lindgren, prefekt vid Institutionen för omvårdnad, 090-786 92 61, 070-643 33 08
Kerstin Viglund, ordförande, programrådet för sjuksköterskeprogram, 090-786 92 64, 076-766 17 76

Redaktör: Lena Åminne