"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-08

Specialpedagogikprogrammet får omdömet hög kvalitet av UKÄ

NYHET Alla landets utbildningar som leder till specialpedagogexamen eller till en generell examen inom specialpedagogik har granskats av UKÄ. Bedömargruppen har gett omdömet hög kvalitet till specialpedagogutbildningen vid Umeå universitet.

I motiveringen står det bland annat om uppsatsarbeten: "Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende att visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen. Många arbeten uppvisar en omfattande litteraturgenomgång med relevanta nationella som internationella vetenskapliga källor, en tydlig genomgång av teoretisk utgångspunkt samt att den teoretiska utgångspunkten används i analysen av empiriska data. Bland de fåtal arbeten som bedöms vara svaga saknas teoretiskt perspektiv och kritiskt och analyserande förhållningssätt till forskning och sambandet mellan forskning och praktik."

- Jag är lättad, stolt och mycket glad, säger Karin Söderberg, en av lärarna som arbetat med kvalitetsarbetet inom programmet.

Läs UKÄ:s pressmeddelande