"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-21

Specialpedagogisk konferens i Umeå om pedagogiska och specialpedagogiska lärmiljöer

NYHET Den sjuttonde specialpedagogiska konferensen Gemensamma Vägar lockade i år drygt 100 deltagare från Norge, Finland och Sverige och hölls 31/10-1/11 vid Umeå universitet. Årets konferens arrangerades av Pedagogiska institutionen, Särskolenätverket Norr, Specialpedagogiska skolmyndigheten i samarbete med Nord universitet, Norska Statped samt Åbo Akademi i Vasa. Även Lärarhögskolan vid Umeå universitet bidrog till genomförandet av årets konferens.

I konferensen medverkade och deltog en bred målgrupp bestående av, pedagoger från olika skolformer, personal från elevhälsan, skolledare, skolchefer, forskare, lärarutbildare, rådgivare från Pedagogisk Psykologisk Tjänst (PPT), Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Statped nord. Årets tema var "Pedagogiska och specialpedagogiska lärmiljöer – lärande exempel från forskning och utbildningsverksamhet".Temat genomsyrade innehållet i plenarföredragen och i dialoggrupperna.- Dialoggrupperna förefaller, enligt inkomna utvärderingar, vara en uppskattad presentationsform, säger Gerd Pettersson, lektor vid Pedagogiska institutionen och en av de ansvariga arrangörerna. Förenklat kan man säga att de valbara dialoggrupper är både en presentations- och arbetsform, vilket betyder att ett pågående eller slutfört utvecklings- eller forskningsarbete presenteras av skolaktörer och/eller forskare. Presentationen, som svarar mot temat, avser att först beskriva bakgrund, genomförande, resultat, eventuella kritiska aspekter och varje presentation ska därefter utmynna i en eller flera frågor till de som lyssnat. Syftet med den avslutande frågan är tudelad; dels att de som presenterat ges tillfälle till dialog om innehållet med de som lyssnat, här kan nya infallsvinklar och perspektiv diskuteras, vilket kan vara ett gott stöd i det fortsatta arbetet. Det andra  syftet är att de som lyssnat ska inspireras att utveckla den egna verksamheten.Konferensdeltagarna passade även på att nätverka, inte bara i dialoggrupperna utan även vid kaffepauser, luncher och konferensmiddagen.
Gemensamt intresse bland deltagande länderI Sverige, Finland och Norge har man ett gemensamt intresse och uttryckta nationella mål som skriver fram att vi skall ha en skola för alla, där stor vikt läggs vid att skolan är till för alla, även för barn och ungdomar som tillfälligt eller över en längre tidsperiod har behov av extra stöd.Samarbetet mellan de nordiska länderna har av detta skäl vuxit fram genom den årliga konferensen Gemensamma Vägar vars syfte är att deltagarna skall få tillgång till forskning och pedagogisk kompetens som finns vid de nordligaste universiteten i Sverige, Norge och Finland. Dessutom bidrar konferensen till att skapa förutsättningar för nätverksbyggande samt att presentera kunskap och erfarenhet som finns i förskolor och skolor inom respektive land.
Sverige stod värd för den första konferensen som hölls 2001 i Umeå. Härefter så har värdskapet för konferensen roterat mellan de tre länderna.