"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-03-31

Spelvåld på Humlab

NYHET Spelvåld är en högaktuell fråga i den offentliga debatten. I morgon torsdag ger Humlab vid Umeå universitet en kurs som tar upp hur aktuell forskning ser på saken, samtidigt som deltagarna själva får prova de mest omdiskuterade spelen.

TV- och datorspel utgör en av de vanligaste fritidssysselsättningarna bland dagens barn och ungdomar. Men liksom tidigare exempelvis serier, videofilmer och rollspel har datorspelen inte undgått att ge upphov till samhällelig debatt och i vissa fall ”moralisk panik”.

Den klart vanligaste kritiken mot mediet har riktats mot det fiktiva våld som återfinns i många spel och som vissa menar kan påverka spelarna på ett negativt sätt. Men hur ser egentligen spelvåldet ut? Och hur förhåller man sig till det som spelare? Finns det några viktiga genusaspekter? Vad säger forskningen? Finns det några positiva aspekter i att barn och ungdomar ägnar sig åt våldsamma spel?

Torsdag den 1 april kl 13–16 ger Humlab vid Umeå universitet en kortkurs som behandlar frågor som dessa. Kursen inleds med en kortare föreläsning om spelvåld som även kommer att ta upp forskning som har gjorts på området. Sedan får deltagarna själva testa några av de mest omtalade (för sitt våldsamma innehåll) speltitlarna. Kortkursen avslutas sedan med en gemensam diskussion.

Media hälsas välkomna!

Stefan Blomberg, som leder kursen, är doktorand i "humaniora och informationsteknik" och knuten både till Humlab och ämnet etnologi vid institutionen för kultur och medier. Han är själv aktiv i debatten om spelvåld och är också akademisk redaktör på Spelakademin www.goodgame.se.

Läs gärna intervjun med Stefan Blomberg i Computer Sweden, publicerad 15 mars.

Humlab vid Umeå universitet är en plats där humaniora och kultur kan möta och samverka med modern informations- och medieteknik både reellt och virtuellt. Idéer från olika tidsepoker, kulturer, miljöer och vetenskapsområden ska mötas och studenter, forskare, lärare, artister, konstnärer, ingenjörer och mediefolk ska kunna finna en kreativ, stimulerande och nyskapande miljö. Datorspel är ett område inom Humlabs temaområde Particatory Media.

För mer information eller intervju, kontakta gärna

Stefan BlombergTel: 090-786 92 86
E-post: stefan.blomberg@humlab.umu.se eller

HUMlabs föreståndarePatrik SvenssonTel: 090-786 79 13Mobil: 070-397 84 66
E-post: patrik.svensson@humlab.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink