"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-13

Språk och identitet i Tornedalen

NYHET Lars Elenius, universitetslektor vid Umeå universitet, har tilldelats drygt 1,2 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för ett forskningsprojekt om språk och identitet i Tornedalen.

Syftet med projektet är att analysera hur förändringen i minoritetspolitiken i Tornedalen 1935-1959 påverkade förhållningssättet till det egna modersmålet och kulturen bland elever, föräldrar och lärare i Tornedalen.

– Forskningen kommer att ge kunskap om hur kulturella värderingar och språkliga strategier påverkat föräldrars, elevers och lärares inställningar till sitt modersmål i skolan, i hemmet och i det övriga samhället och hur språkdomänerna har påverkat varandra, berättar Lars Elenius.

Forskningsprojektet vars kompletta namn är ”Språk och identitet i Tornedalen under det minoritetspolitiska paradigmskiftet efter 1935” kommer att undersöka sambandet mellan språk och identitet genom frågeställningar om språkval och språkanvändning i skolan utifrån kategorierna etnicitet, nationalism och genus.

Projektet söktes vid Luleå tekniska universitet, men är överfört till Umeå universitet eftersom Lars Elenius sedan 1 oktober har ett lektorat i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet.

Kontaktperson:Lars Elenius, universitetslektor vid institutionen för idé- och samhällstudier, Umeå universitet
E-post: lars.elenius@historia.umu.seTel: 090-786 68 17Mobil: 070-313 12 59

Redaktör: Carina Dahlberg