"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-26

Språkfestivalen 2014 – en mötesplats för alla språklärare

NYHET Det som under många år var en språkvårdsfestival som riktade sig till svensklärare har utvecklats till en språkfestival med föredrag och workshoppar för alla språklärarkategorier. För första gången inom ramen för Språkfestivalen finns i år också ett program för modersmålslärare.

En av koordinatorerna för Språkfestivalen och företrädare för Institutionen för språkstudier, som anordnar festivalen, är Ingela Valfridsson, biträdande prefekt.

– Språkfestivalen riktar sig till alla språklärare och brukar locka lärare från Sundsvall i söder till Kiruna i norr, säger Ingela. Varje år får vi fler deltagare och i år räknar vi med ytterligare en ökning i och med modersmålslärarna.

Modersmålslärare är en lärarkategori som lätt hamnar utanför kommunikationen på skolor eftersom de ofta är på varje skola endast en gång i veckan. Sista åren har man pratat mer och mer om att det är viktigt, både för lärare och för elever, att samordna kommunikation mellan modersmålslärare och andra lärare. Språkfestivalen är tänkt som en mötesplats för alla språklärare, och blir ett sätt för modersmålslärare att bli inkluderade i lärargemenskapen.

Mareike Jendis är universitetslektor på Insitutionen för språkstudier och modersmålslärare. Hon står för en av workshopparna för modersmålslärare, ”Hjälp! Har jag en interkulturell identitet?”:

– Lärare i skolan möter ofta elever med många olika språkliga bakgrunder och från många olika länder, säger Mareike. Det är viktigt att man inte ser dessa, eller några andra, elever som representanter för ett specifikt land, utan utvidgar sitt kulturbegrepp. Det är det här jag kommer att fokusera på i min workshop. Vi ska synliggöra, reflektera och diskutera de många olika kulturer som vi alla bär med oss och som vi möter varje dag.

Språkfestivalen pågår 28–29 oktober i Humanisthuset, Umeå universitet. Den första dagen riktar sig till ämneslärare i svenska och programmet för dagen återspeglar bredden i svenskämnet. Föredragen handlar om både språkliga och litterära aspekter av ämnet, såsom språkhistoria, litteraturläsning, skolans texter samt språk och kön.

Under den andra dagen erbjuds tre olika program för modersmålslärare, för lärare i förskoleklass till och med sjätte klass och för lärare i engelska och moderna språk. Föredragen handlar om språkutvecklande arbetssätt, skönlitteratur och interkulturellt förhållningssätt.

– Institutionen för språkstudier har mycket lärarutbildning så vi har mycket egen kompetens, men vi har också besök av externa föreläsare från Sverige och andra länder, berättar Ingela Valfridsson. Till exempel medverkar en representant från Skolverket för att berätta om nationella prov och bedömning och Liselott Forsman från Åbo akademi i Vasa kommer att hålla föredraget ”Flerspråkighet och identitet”.

– Språkfestivalen har alltid varit ett kostnadsfritt arrangemang för språklärare, fortsätter Ingela. Den är institutionens bidrag till kompetensutveckling och skolutveckling och tänkt som ett komplement till våra påbyggnadskurser i språkdidaktik som vänder sig till språklärare.

Läs mer om program och anmälan här

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson