"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-26

Språkfestivalen lockar lärare från hela övre Norrland

NYHET Läsinlärning, skrivande i skolan och svenska deckare på franska. Detta är några av de ämnen som tas upp när hundratals språklärare från hela övre Norrland möts vid årets Språkfestival vid Umeå universitet. Under två dagar arrangeras föreläsningar med spännande presentatörer, till exempel Martin Widmark, författare som bland mycket annat har skrivit böckerna om Lasse-Majas detektivbyrå, och Ingvar Lundberg, en av Sveriges främsta experter på läsinlärning.

Språkfestivalen arrangeras årligen av Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet i samarbete med Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) inom Institutet för språk och folkminnen samt med stöd av Kungl. Skytteanska samfundet. 2011 pågår festivalen under två dagar: 1-2 november.

Dag 1 fokuserar på svenskan i skolan och utmaningar lärare kan stöta på kring språkinlärning. Bland föreläsningarna finns ”Varför har en del barn så svårt att läsa” med Ingvar Lundberg, professor i psykologi vid Göteborgs universitet. Lundberg är en av Sveriges främsta experter på läsinlärning, och har tillsammans med Katarina Herrlin tagit fram ”God läsutveckling”, ett av de vanligaste pedagogiska verktygen för kartläggning av elevers läsutveckling. En annan föreläsning är ”Att skriva för och med barn” med författaren Martin Widmark. Widmark har skrivit ett 50-tal barn- och ungdomsböcker, bland andra serierna om Lasse-Majas detektivbyrå och David och Larissa. Vid sidan om sitt författarskap arbetar han som lärare i svenska för invandrare, och har ett stort intresse för språkinlärning.

Dag 2 handlar om engelska och moderna språk i skolan. Bland andra föreläser Gudrun Erickson, docent i pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet och projektledare för skolverksprojektet ”Nationella prov i främmande språk”, om hur man ska bedöma elevers färdigheter i språk. Maria Estling Vannestål från Linnéuniversitetet i Växjö talar om internet som verktyg i engelskundervisningen och Elisabeth Tegelberg från Göteborgs universitet berättar om hur svenska deckare succé gör succé i Frankrike.

- Detta är 20:e året vi arrangerar Språkfestivalen, och det är ett mycket viktigt arrangemang för oss. Forskare får möjlighet att dela med sig av sina senaste rön, och vi får samtidigt ett tillfälle att diskutera aktuella skolfrågor och knyta kontakter med verksamma lärare, säger Lars Hübinette, studierektor vid institutionen för språkstudier och en av de ansvariga för festivalen.

För mer information och fullständigt program, gå till:
http://www.sprak.umu.se/sprakfestivalen/

För mer information, kontakta:Lars Hübinette, studierektor, institutionen för språkstudier
E-post: lars.hubinette@engelska.umu.se
Tel: 090 – 786 6339

Elin Andersson, informatör, institutionen för språkstudier
E-post: elin.andersson@sprak.umu.se
Tel: 090 -786 9664

Redaktör: Elin Andersson