"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-30

Språkstudier får hjälp av gymnasieelev i forskningsprojekt

NYHET Malin Mikaelsson går Luspengymnasiets forskningsprofil på Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning ”Medier, information och kommunikation” i Storuman. Verksamheten, som är den enda i landet, har som mål att ge eleverna en stabil grund för universitets- och högskolestudier efter gymnasiet och har fått mycket positiva gensvar bland landets universitet. Malin kommer under cirka 20 veckor av sitt tredje och sista år på gymnasiet göra sitt gymnasiearbete inom ramen för ett projekt på Institutionen för språkstudier, tillsammans med en forskargrupp.

– Jag valde forskningsprofilen för att jag alltid haft lätt för skolan och ville ha en utmaning, berättar Malin. Jag är intresserad av språk så det kändes roligt att få komma in i projektet Literacy in Sapmi.

Literacy in Sapmi handlar om barn och ungdomars skrivande på olika språk i Sverige, Norge och Finland och Eva Lindgren, som är involverad i projektet, är Malins handledare.

– När vi hörde talas om forskningsprofilen och blev tillfrågade om vi kunde vara handledare lät det jättespännande, säger Eva. Sen gällde det att tillsammans komma fram till ett ämne som eleven tycker är roligt och som hon kan få handledning i. Malin berättade vad hon är mest intresserad av och nu lägger vi tillsammans upp planen för hennes arbete.

Det övergripande målet med Malins projekt blir att jämföra ett antal texter skrivna av ungdomar, på engelska och svenska, och undersöka hur skribenternas medievanor eventuellt påverkar skrivandet. Kan till exempel flyt och komplexitet i skrivandet hänga ihop med om man spelar mycket tv-spel och tittar mycket på film? Malin kommer att granska det insamlade materialet och hennes resultat kommer att utmynna i en rapport.

– Slutrapporten blir förmodligen minst lika avancerad som det man skriver på sitt första år på högskolan, så det här arbetssättet är en väldigt bra grund för akademiskt arbete, säger Eva.

Malin kommer att arbeta tillsammans med projektgruppen för Literacy in Sapmi, bestående av Kirk Sullivan, Asbjörg Westum, Eva Lindgren och Hanna Outakoski, alla från Insitutionen för språkstudier.

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson