"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-25

Språkstudier har besök från Würzburg

NYHET Även denna vår har Institutionen för språkstudier besök från universitetet i Würzburg, ett av våra strategiska utbytesuniversitet.

Under tiden 25–29 mars 2013 besöker oss Dominik Banhold. Redan under studietiden började han arbeta vid Unterfränkisches Dialektinstitut, en forsknings- och fortbildningsavdelning vid institutionen för germanistik med fokus på dialekter. Han undervisar nu ibland annat språkhistoria och språkutveckling. Hans vetenskapliga intressen omfattar därutöver språknormering, språkkritik och språklig medvetenhet.

Dominik Banhold kommer under sin vistelse vid institutionen att medverka i kursen Syntax och ordbildning inom Tyska B och i kvalifikationskursen. Onsdag 27 mars håller han även en gästföreläsning, Heilig sei dir deine Muttersprache. Flexionsmorphologische Varianz in deutschen Schulgrammatiken (1800–1945).

Mer info om föreläsningen i Språkstudiers kalender.

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson